Gimnazijoje aptartos Kelmės miesto mokyklų bendradarbiavimo gairės

skaidre

Kelmės J. Graičiūno gimnazijoje įvyko trijų Kelmės miesto mokyklų – „Aukuro“ pagrindinės, „Kražantės“ progimnazijos ir Jono Graičiūno gimnazijos – vadovų susitikimas, skirtas šių mokyklų bendradarbiavimo gairėms aptarti.

Susitikimas vyko įgyvendinant partnerystės tinklų programą „Mokomės vieni iš kitų“, jį gimnazijoje inicijavo ir moderavo direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė. Susitarta, kad bendrauti yra prasminga ir būtina: visas minėtas mokyklas sieja skelbiama filosofija, vizija, misija, veiklos prioritetai orientuoti į mokinių pažangą ir brandą, mokinio asmenybės, vertybinių nuostatų formavimą(si); šiuolaikinį, kokybišką išsilavinimą ir tinkamas, modernias sąlygas šiam išsilavinimui teikti. Visoms mokykloms svarbus mokytojų profesionalumas, stipri ir atvira bendruomenė. Akcentuota, kad dauguma „Aukuro“ ir „Kražantės“ mokyklos mokinių pradeda mokytis, o mokslus tęsia gimnazijoje, todėl labai svarbus ir mokyklų vadovų, ir atskirus dalykus dėstančių mokytojų bendradarbiavimas, prisiimama bendra atsakomybė už kokybišką ugdymą visose trijose mokyklose: svarbus yra ir pagrindinis, ir vidurinis ugdymas – tik taip galima užtikrinti tiek sėkmingą mokymąsi, tiek gerai išlaikomus brandos egzaminus.

Susitikime buvo aptarti bendradarbiavimo tikslai, būsimos veiklos. Numatyta, kad prasmingi būtų mokytojų metodiniai susitikimai, skirti atskirų dalykų programoms ir jų sėkmingam įgyvendinimui, vadovėliams, informacijos šaltiniams aptarti, informacija apie vykusius ir gerai įvertintus kvalifikacijos tobulinimo bei socialinių partnerių organizuojamus renginius ir kt. Svarbūs būtų bendri edukaciniai mokinių renginiai: atskirų mokomųjų dalykų dienos, popietės, protų mūšiai ir pan. Toks mokyklų bendradarbiavimas, suteikiantis mokiniams ir mokytojams daugiau galimybių bendrauti, rengti bendrus projektus, tikslingai veikti, neabejotinai gerintų ugdymo kokybę.

Susitikime vyravo šilta ir jauki atmosfera, pasidžiaugta visų mokyklų mokinių laimėjimais, atskirų mokyklų vykdomais projektais. Susitarta, kad vienas pirmųjų darbų – matematikos mokytojų metodinis susitikimas J. Graičiūno gimnazijoje, o gimnazijos Leidybos centre planuojamoje išleisti kūrybos rinktinėje turėtų atsirasti visų trijų mokyklų mokinių kūrybiniai darbai.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja