Užsienio kalba atveria duris į pasaulį

prie pavadinimo (9)

2018 metais Vokietijos Centrinės užsienio švietimo sistemos valdybos (ZfA) kultūros ministrų taryba suteikė Kelmės Jono Graičiūno gimnazijai DSD I lygmens Kalbų diplomo mokyklos vardą, tuo pačiu – ir leidimą organizuoti vokiečių kalbos egzaminus Kelmės rajono mokiniams. Mokiniai, išlaikę egzaminą A2 lygiu, gauna pažymėjimą, kuris leidžia dirbti Vokietijoje ir mokytis profesinėje mokykloje bei kolegijoje be papildomų kalbos kursų. Mokiniams, išlaikiusiems egzaminą B1 lygiu, balas įrašomas į brandos atestatą (išlaikytas antrosios užsienio kalbos egzaminas) ir suteikiama galimybė dirbti ir studijuoti Vokietijos universitetuose be papildomų kalbos kursų. Pažymėtina, kad egzamino raštu užduotys siunčiamos vertinti į Vokietiją.

Jau trisdešimt rajono mokinių per tuos metus sėkmingai išlaikė pirmos pakopos egzaminą gimnazijoje, tarp jų – ir mūsų IV klasės gimnazistė Dora Heynold, kuriai šiais metais buvo suteikta teisė laikyti aukštesnės pakopos – DSD II – egzaminą Šiauliuose. Džiaugiamės, kad Dora įrodė pasiekusi C1 kalbos mokėjimo lygį! Tai reiškia, kad ji yra gera kalbos vartotoja, geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Vokiečių kalbos mokėjimo lygiai yra A1-A2 (pradedantis vartotojas), B1-B2 (savarankiškas vartotojas) ir C1-C2 (geras vartotojas).

Dora Heynold pademonstravo puikias vokiečių kalbos žinias, ji yra pirmoji ir kol kas vienintelė mokinė rajone, laikiusi DSD II (antros pakopos) egzaminą ir išlaikiusi jį C1 lygiu. Beje, egzamino rezultatus Dora sužinojo per savo gimimo dieną! Labai geras vokiečių kalbos mokėjimas neabejotinai pravers mūsų gimnazistei ateityje. Nuoširdžiai sveikiname Dorą ir linkime sėkmės per būsimą brandos egzaminų sesiją!

Raimonda Andriuškienė,
vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

1