Laimėtas naujas Erasmus+ programos projektas

prie pavadinimo (12)

Kelmės J. Graičiūno gimnazija laimėjo programos Erasmus+ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais) projektą „Pažinti. Priimti. Mokyti(s)“.

Projekto tikslas – atpažinti, tinkamai įvertinti specialiuosius mokinių poreikius, įvairius mokymosi ypatumus bei taikant įtraukiojo ugdymo nuostatas individualizuoti ugdymą, kurti saugią ugdymo aplinką visiems mokiniams. Įgyvendinant projektą, bus bendradarbiaujama su partneriais iš Portugalijos, Islandijos ir Suomijos. Suplanuoti kvalifikacijos tobulinimo kursai Islandijoje bei veiklos švietimo įstaigose stebėjimo vizitai Suomijoje ir Portugalijoje. Projektui įgyvendinti skiriama 26 715 eurų dotacija. Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė.