Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“

Fizika

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos fizikos kabinetas projekto metu pasipildė naujomis mokymo priemonėmis. Sukomplektuotos geometrinės, banginės optikos ir elektros laboratorinių darbų priemonės. Komplektai labai patogūs, sutrumpina pasiruošimo pamokoms laiką, labai patogu paruošti priemones laboratoriniams darbams atlikti. Projektorius su dokumentų atvaizdavimo kamera suteikia galimybę greitai ir efektyviai demonstruoti sudėtingesnius brėžinius, schemas ar nuotraukas, nufilmuoti nesudėtingus bandymus ar demonstracijas. Daugiafunkcinis nespalvotas lazerinis spausdintuvas sudaro geresnes sąlygas diferencijavimui ir individualizavimui, nes galima kabinete iškart pasiruošti ir kopijuoti atskiras užduotis. Mokytojui skirtas nešiojamas kompiuteris suteikia galimybę rengti užduotis, ugdymo proceso kokybei svarbios yra kompiuterinės mokomosios programos. Puiki galimybė yra pamokos ar neformaliojo užsiėmimo metu tiesiogiai naudotis internetu, parodyti virtualias demonstracijas.

Geigerio skaitiklis suteikia galimybę ne tik pademonstruoti, kaip matuojama jonizuojančioji spinduliuotė, bet ir atlikti nesudėtingus aplinkos ir patalpų tyrimus.

Demonstraciniai rinkiniai (kinematikos ir dinamikos, elektrostatikos, dujų dėsniams demonstruoti ir varžoms matuoti), nors apima siaurą sritį, bet suteikia galimybę atlikti eksperimentines užduotis dirbant su gabiaisiais mokiniais.

I klasėje

fizika1

fizika2

fizika3

Chemija

Projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ metu chemijos kabinete buvo atnaujintos ir papildytos cheminės priemonės ir medžiagos. Gauta 13 chemijos priemonių rinkinių mokiniui; 1 cheminių medžiagų rinkinys; 1 molekulių modelių rinkinys; 1 priemonių rinkinys klasei; 6 sensorių su priedais (temperatūros ir pH jutikliais) rinkiniai; 5 nešiojami kompiuteriai mokiniams, dokumentų kamera.

Gautos priemonės leidžia mokiniams su chemijos dėsniais susipažinti darant bandymus ne tik grupėse, bet ir poromis, individualiai. Sensorių pagalba mokiniai tiria buityje naudojamų medžiagų tirpalų terpių pH – šarmingumą ir rūgštingumą, aiškinasi neutralizacijos reakcijos temperatūros pokytį. Molekulių modelių rinkinys leidžia demonstruoti medžiagų struktūrą, ypač tai palengvina aiškinantis organinių junginių sandarą, savybes.

Kompiuterinė įranga leidžia individualizuoti, diferencijuoti užduotis, naudotis virtualiomis kompiuterinėmis mokymo priemonėmis, kurios chemijos mokymą(-si) padaro įdomesnį, suprantamesnį.

Biologija

Gauti 6 mikroskopai mokiniui „XSP – 104”, kurie turi mikroskopinių objektų apšvietėją, todėl sutaupoma darbo su mikroskopu laiko, nes nereikia jo gaišti reguliuojant matymo lauko apšvietimą.

Mikroskopas „BM 2000 D” su integruota mikroskopine vaizdo kamera įgalina stebėti tiesioginį vaizdą kompiuterio monitoriuje ar multimedijos ekrane, todėl mokiniai gali palyginti savo matomą vaizdą su mokytojo demonstruojamu vaizdu. Be to, taip lengviau analizuoti mikropreparatus. Labai svarbu, kad kamera galima fotografuoti mikropreparatus, todėl pamokoje darbas vyksta efektyviau.

Džiugina ir atnaujinti mikroskopinių preparatų rinkiniai. Gaila tik, kad ne visi jie kokybiški. Augalo audinių preparatams dažyti panaudoti netipiškų spalvų dažai, todėl kartais tai būna klaidinantis veiksnys juos apibūdinant.

Susipažinti su žmogaus organizmu kaip organų sistemų visuma padeda žmogaus anatomijos modelis. Jo dėka tiksliau suvokiama ne tik kiekvienos organų sistemos ar atskiro organo sandara, bet ir jų vieta organizme.

Žmogaus griaučių modelis leidžia mokiniams atidžiau apžiūrėti kaulų formą, išsidėstymą ir jungtis, tai padeda lengviau įsiminti.

 

 

Konstrukcinės medžiagos

Įgyvendinant  projektą ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, gimnazijos technologijų centras gavo įvairų darbo priemonių, kad gerėtų ugdymo procesas, kad jis taptų įdomesnis, patrauklesnis mokiniams. Projekto įgyvendinimo metu gauta kompiuterinė, vaizdo ir spausdinimo technika padeda šiuolaikiškai organizuoti technologinio ugdymo procesą, plačiau ir išsamiau supažindinti gimnazistus su įvairia informacija, susijusia su medžiagų savybėmis, darbo priemonėmis, darbo aplinka, technologiniais procesais ir kt.

Buvo atnaujinti darbastaliai – dabar atliekamos technologinės medžio, metalo apdirbimo operacijos tikslesnės, projektinių darbų atlikimo galimybės didesnės.

Gautos diskinės medienos pjovimo, obliavimo-reismusavimo staklės leidžia tinkamai ir kokybiškai paruošti medienos ruošinius. Stalinės gręžimo, medienos obliavimo staklės, elektrinių rankinių įrankių komplektas suteikia galimybę individualiai ir didesniam mokinių skaičiui vienu metu dirbti ir atlikti įvairesnes apdirbimo operacijas, technologines funkcijas, ugdyti darbinius ir technologinius įgūdžius, formuoti mokiniams aukštesnės darbo kultūros kompetencijas.

Dulkių nusiurbimo įrenginiai sumažina dulkių sklidimą, oro taršą, todėl konstrukcinių medžiagų kabinete yra švaru, mokiniai dirba saugesnėje sveikatai aplinkoje.

Spintose tvarkingai ir saugiai sudedami elektriniai rankiniai įrankiai, kitos darbo priemonės ir ugdymo procesui organizuoti reikalingas inventorius bei medžiagos.

 

 

 

 

Tekstilė

Projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ dėka sudarytos sąlygos technologijų (tekstilės) pamokų metu kokybiškiau, naujomis technologijomis atlikti projektinius darbus. Modernia įranga technologijų kabinete yra atnaujintos  mokymo priemonės (siuvimo mašina su siuvinėjimo moduliu, siuvinėjimo mašina, lyginimo sistema, tekstilinių audinių marginimo rėmai,  manekenų rinkinys, rankinės mezgimo mašinos).

Siuvimo, siuvinėjimo mašinos ir lyginimo sistemos palengvina, paspartina mokinių darbą, leidžia kūrybiškiau atlikti užduotis. Naudodamiesi siuvinėjimo programa mokiniai gali keisti gaminio dizainą: sukti, mažinti arba didinti, daryti veidrodinį atvaizdą, kombinuoti monogramas su įvairiais siuvinėjimo pavyzdžiais, keisti spalvas ir atlikti daugybę kitų veiksmų. Mokiniai gali lengvai užprogramuoti savo mėgstamus dygsnius arba dažniausiai naudojamas funkcijas. Siuvimo darbams ypač naudingi yra manekenai ir lyginimo sistema.

Turint šias iš projekto gautas priemones atsivėrė naujos mokymo galimybės, pagerėjo mokinių darbų kokybė, estetika.

 

 

 

 

Dailė

Kad mokiniai galėtų visapusiškai gilintis į meno pasaulį, dailės pamokų metu naudojama kiek įmanoma daugiau įvairių raiškos būdų ir technikų. Gautos priemonės labai padeda tai įgyvendinti. Be informacinių technologijų (projektoriaus, kompiuterio, spausdintuvo ir fotoaparato) net neįsivaizduojamas ugdymo procesas. Grafikos presas nuolat naudojamas: mokiniai labai mėgsta grafines užduotis, kai mažas linoleumo ar kartono raižinys virsta rimtu meno kūriniu, nes kitomis priemonėmis tokių įdomių efektų neįmanoma išgauti. Nuolat naudojami ir visi raižikliai. Keramikos pamokos taip pat sulaukia didelio susidomėjimo, nes vaikai dalyvauja visame procese – nuo darbų lipdymo iki jau išdegtų keramikos kūrinių. Kūrybos procesą palengvina stekai lipdymui ir turnetės-stoveliai. Sukurti mokinių keramikos ir skulptūros darbeliai papuošia mokyklą.

Gauti puikūs teptukai leidžia mokiniams suprasti akvarelės techniką. Pamokose naudojami išlankstomi molbertai, ypač jie naudingi ugdant gabiuosius mokinius, kurie ruošiasi rimtesnėms dailės studijoms.

 

 

Muzika

Įranga, skirta darbui įrašų studijoje.

Tiek mikšerinio pulto, tiek išorinės garso plokštės parametrai ir garso atkūrimo kokybė visiškai tenkina mokomosios įrašų studijos poreikius. Jie suteikė galimybę mokiniams ugdymo proceso metu sukurti kokybišką produktą ir palyginti, kuo skiriasi garso įrašo kokybė naudojant gautą įrangą ir be jos.

Muzikos instrumentai ir aparatūra.

Kadangi, patys turėjime nemažai muzikos instrumentų, pridėjus instrumentus, gautus iš projekto, turime sąlygas, suteikiančias galimybę pamokos metu muzikuoti visiems klasės mokiniams. Tai pamokas padarė įdomesnes, prasmingesnes, suteikė galimybę mokiniams tobulinti savo muzikavimo įgūdžius, ugdyti muzikinę mintį ir jos raišką, atsirado geresnės sąlygos gabesniųjų mokinių ugdymui.

Deja, dirbant su itin gabiais mokiniais popamokinės veiklos metu norėtųsi, kad muzikos instrumentai būtų geresnės kokybės (išskyrus akustinę gitarą ir elektrinį pianiną).

Įranga, skirta muzikinėms kompiuterinėms technologijoms mokyti.

Labai reikalingos ir naudingos priemonės, kurios suteikė galimybę įkurti (su jau gimnazijoje turėta įranga) 10 darbo vietų kompiuterių klasę, kurioje mokiniai turi puikias sąlygas realizuoti savo kūrybinius sumanymus ir gebėjimus bei mokytis juos išreikšti naudojant modernias muzikos kūrimo, komponavimo bei montavimo priemones.

Gautoji „Magix Music Maker“ programa – labai gera, lengvai suprantama ir įsisavinama mokomoji programa pradedantiems kurti muziką. Deja, ją naudojant kartą ar net keletą kartų per pamoką stringa kompiuteris ir jį tenka priverstinai perkrauti. Tai labai trukdo ugdymo procesui. Norėtųsi, kad  prieš perkant kompiuterines programas specialistai  suderintų kompiuterių ir programinės įrangos galimybes.

Televizorius ir grotuvai.

Priemonės naudojamos gana retai, kadangi visa tai atstoja kabinete esantys kompiuteris, interneto prieiga ir multimedijos įranga.

Pasiūlymas

Aprūpinant ugdymo įstaigas mokomąja įranga, atsižvelgti į kiekvienos iš jų turimą mokymo bazę, poreikius ir galimybes. Galbūt prasmingiau būtų pirkti mažiau, bet geresnės kokybės instrumentų. Pvz.: gautieji ksilofonai nedera, jų naudoti negalima.