Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius 2020 m. šias pareigas einančių darbuotojų II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2020 m. šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
1 Direktoriaus pavaduotojas 3 1702 1522
2 Mokytojas 4 981 794
3 Vyresnysis mokytojas 10 1202 1152
4 Mokytojas metodininkas 19 1376 1278
6 Valytojas 5 547 504
7 Mokyklos budėtojas 2 455 429