Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius 2020 m. šias pareigas einančių darbuotojų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2020 m. šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
1 Direktoriaus pavaduotojas 3 1572 1522
2 Mokytojas 4 980 794
3 Vyresnysis mokytojas 10 1195 1152
4 Mokytojas metodininkas 19 1360 1278
6 Valytojas 6 556 518
7 Mokyklos budėtojas 2 482 429