Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius 2019 m. šias pareigas einančių darbuotojų II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2019 m. šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
1 Direktoriaus pavaduotojas 3 1561 1006
2 Mokytojas 5 845 539
3 Vyresnysis mokytojas 10 1069 848
4 Mokytojas metodininkas 19 1253 927
5 Centro vadovas 3 1043 742
6 Valytojas 6 513 364
7 Mokyklos budėtojas 2 446 329