Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius 2018 m. šias pareigas einančių darbuotojų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2018 m. šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
1 Direktoriaus pavaduotojas 3 985 1092
2 Mokytojas 5 501 495
3 Vyresnysis mokytojas 11 818 756
4 Mokytojas metodininkas 19 856 901
5 Centro vadovas 3 709 667
6 Valytojas 5 367 353
7 Mokyklos budėtojas 2 330 301