Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius 2017 m. šias pareigas einančių darbuotojų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2017 m. šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
1 Direktoriaus pavaduotojas 3 943 1092
2 Mokytojas 5 513 495
3 Vyresnysis mokytojas 11 870 756
4 Mokytojas metodininkas 19 927 901
5 Centro vadovas 3 703 667
6 Valytojas 5 364 353
7 Mokyklos budėtojas 2 325 301