Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius 2019 m. šias pareigas einančių darbuotojų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2019 m. šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
1 Direktoriaus pavaduotojas 3 1269 1006
2 Mokytojas 5 844 539
3 Vyresnysis mokytojas 11 993 835
4 Mokytojas metodininkas 19 1218 921
5 Centro vadovas 3 1023 742
6 Valytojas 5 532 364
7 Mokyklos budėtojas 2 355 329