Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius 2016 m. IV ketvirčio vid. darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) Eur
Direktorius 1 1393,74
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1068,81
Informacijos centro vadovas 1 471,39
Psichologas 1 696,84
Socialinis pedagogas 1 806,14
Vyr.bibliotekininkas 1 504,97
Bibliotekininkas (0,5) 2 107,27
Mokytojas (vid. 12,56 pam.) 7 292,31
Vyresn. mokytojas (vid. 23,12 pam .) 14 614,25
Mokytojas metodininkas (vid. 25,64 pam.) 26 738,11
Mokytojas ekspertas (35,72 pam.) 1 1176,16
Technologijų centro vadovas (0,75) 1 328,35
Sveikatingumo centro vadovas (0,75) 1 328,35
Inžinierius-programuotojas 1 417,27
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir adm. reik. 1 612,15
Vyriausioji buhalterė 1 960,94
Sekretorė-kasininkė 1 439,87
Kiemsargis 1 380,00
Vairuotojas 1 393,76
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 9 380,00