Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Eil. Nr.  Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų  skaičius 2021 m. 2020 m.
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,50 2 2172,16 1910,04
2 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 2 694,56 637,06
3 Direktorius 1,00 1 * *
4 Drabužininkas 1,15 1 * *
5 Elektrikas-energetikas 0,25 1 * *
6 Informacinio centro vadovas 1,00 1 * *
7 Informacinių technologijų specialistas 1,00 1 * *
8 Mokyklos budėtojas 1,50 2 643,95 608,31
9 Mokytojas 1,07 2 1349,56 1328,85
10 Mokytojas ekspertas 1,07 1 * *
11 Mokytojas metodininkas 19,49 25 1627,36 1570,86
12 Pagalbinis darbininkas 1,25 2 644,21 610,40
13 Profesijos patarėjas 0,25 1 * *
14 Psichologas 1,00 1 * *
15 Sekretorė 1,00 1 * *
16 Socialinis pedagogas 1,00 1 * *
17 Teritorijos valytojas 1,00 1 * *
18 Vairuotojas 1,00 1 * *
19 Valytoja 4,50 5 636,36 607,79
20 Vyr. bibliotekininkas 1,00 1 * *
21 Vyr. mokytojas 9,26 13 1231,02 1047,98