Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius 2018 m. šias pareigas einančių darbuotojų II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2017 m. šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
1 Direktoriaus pavaduotojas 3 1101 1092
2 Mokytojas 5 527 495
3 Vyresnysis mokytojas 11 886 756
4 Mokytojas metodininkas 19 891 901
5 Centro vadovas 3 713 667
6 Valytojas 5 369 353
7 Mokyklos budėtojas 2 309 301