Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius 2019 m. šias pareigas einančių darbuotojų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2019 m. šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
1 Direktoriaus pavaduotojas 3 1602 1006
2 Mokytojas 4 820 539
3 Vyresnysis mokytojas 10 1152 897
4 Mokytojas metodininkas 20 1283 919
6 Valytojas 6 509 364
7 Mokyklos budėtojas 2 458 329