Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius 2018 m. šias pareigas einančių darbuotojų III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2017 m. šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
1 Direktoriaus pavaduotojas 3 964 1092
2 Mokytojas 4 558 495
3 Vyresnysis mokytojas 11 863 756
4 Mokytojas metodininkas 19 963 901
5 Centro vadovas 3 744 667
6 Valytojas 6 369 353
7 Mokyklos budėtojas 2 329 301