Dabartis

Veiklos prioritetai

Informacinių technologijų taikymas ugdymo procese, informacinės visuomenės kūrimas
Meninis ugdymas
Sveikos mokyklos kūrimas

Daugelis projektų, kuriuose dalyvauja ir kuriuos inicijuoja gimnazija, skirti ugdyti informacinės visuomenės piliečius. Todėl gimnazijoje gausu kompiuterių, skenerių, vaizdo, garso, kopijavimo ir kitos technikos, yra vaizdo ir skaitmeninė kameros, skaitmeninis fotoaparatas. Veikia nemokamas interneto ryšys, sukurtas gimnazijos intranetas.

2002 metais įkurtas Informacijos centras, pavadintas gimnazijos mecenato JAV rašytojo ir verslininko Antano Mikalajūno vardu. A.Mikalajūnas gimnaziją remia nuo 1994 metų, jo dėka įsigyta nemažai įvairios technikos, remontuotos Informacijos bei Sveikatingumo centro patalpos. Nuo 1994 metų geriausias metų gimnazistas gauna A.Mikalajūno vardo premiją.

2005 metais įkurti dar du gimnazijos centrai: Muzikos studija bei Televizijos ir radijo studija.

Gimnazijoje sukurtos puikios sąlygos meninei moksleivių saviraiškai. Gera materialinė bazė (muzikos kabinetas kompiuterizuotas, yra sintezatorių, gitarų, garso įrašymo, atkūrimo technikos, vaizdo ir garso magnetofonai; dailės kabinete yra molio apdirbimo krosnis, grafikos staklės ir kt.), puikūs pedagogai ir aktyvūs moksleiviai įgyvendina daug idėjų: kasmet gimnazijos bendruomenę pradžiugina dramos studijos „Savi“ premjeros, kas dveji metai gimnazijos scenoje pastatomas stambus muzikinis veikalas Kiekvieną pavasarį gimnazistai surengia dailės ir fotografijos parodas, o Muzikos studija – koncertus. Geriausi moksleivių kūrybos darbai išleidžiami gimnazijos leidybos centre atskirais leidiniais ir rinktinėse. Ne veltui aktyviausieji, kūrybiškiausieji gimnazistai ir mokytojai susibūrė į kūrybos klubą „Hipokrenė“, įsteigta ir „Hipokrenės“ premija už kūrybinius laimėjimus! O kur dar jaunieji gitaristai, sintezatoriaus mėgėjai, medžio drožėjai, pynėjai iš vytelių, dainininkai, folklorinio ansamblio dalyviai! Kur jaunieji žurnalistai, aprašantys visa, kas vyksta gimnazijoje!

Įgyvendinus nemažai projektų, padedant rėmėjams, ypač AB „Laivų statykla „Baltija“, gimnazijoje įkurtas sveikatingumo centras „Baltija“. Jame sportuoti, judėti gali tiek mokytojai, tiek moksleiviai ir jų tėveliai. Sveikatingumo centre nuolat pilna žmonių, įvairiausi treniruokliai – dviračiai, orbitrekai, steperiai, treniruokliai – takeliai – nespėja „suktis“…
Tikrai būsime sveiki!

2008 rugsėjo 1 dieną atidarytas Technologijų centras, kuriame veikia dailės, tekstilės-dizaino, mitybos, keramikos, elektronikos, konstrukcinių medžiagų  kabinetai. Technologijų centras užtikrina geras technologijų dalyko mokymo sąlygas, suteikia galimybę mokiniams rinktis patinkančias programas mokantis technologijų, ugdo mokinių verslumą, telkia gimnazijos bendruomenę organizuojant bendrą tėvų-mokinių-mokytojų veiklą, organizuoja turiningą vasaros poilsį bei neformalųjį ugdymą.

2011 metų spalio mėnesį J.Graičiūno gimnazijoje buvo įkurtas pirmasis ir kol kas vienintelis Kelmės rajone Tolerancijos ugdymo centras (TUC). Jis įkurtas, nes mūsų mokyklos bendruomenė – tolerantiška ir atvira. Mes dirbame tam, kad nebūtų pamirštos nacių ir sovietinio okupacinio režimo aukos.