TV ir radijo studija

Gimnazijoje nuo 2005 metų balandžio veikianti TV ir radijo studija aprūpinta įvairia technika, leidžiančia kokybiškai kurti ir montuoti vaizdo filmus, laidas ir įrašinėti į šiuolaikiškas laikmenas.

TV studijoje veikiančių gimnazistų aktyvumą liudija jau sukurti filmai: „Viena diena Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje“, „Kelmės gimnazijai – 65“, „Mūsų kalba – muzika“, „Vokiečių kalbos šventė“, rengiamos proginės laidos ir laida „Iš IV aukšto“.

TV studija – tarsi įvairių mokomųjų dalykų praktinė laboratorija, kurioje mokiniai turi galimybę teorines žinias pritaikyti praktikoje ir taip pamatyti galutinį savo darbo rezultatą. Tai didelis stimulas jaunimui kurti, įgyti gyvenimiškųjų įgūdžių ir taip suprasti, kad informacinės komunikacinės technologijos yra ir darbo įrankis, ir informacijos bei nesibaigiančių galimybių šaltinis.