Daily Archives: 2011-12-05

Advento kalendorių paroda

DSCF3110

Adventas – laukimo metas

Adventas yra pasiruošimas Kalėdoms, daugeliui žmonių tai gražiausias, tyliausias metų laikas. Pirmasis Advento sekmadienis gali prasidėti tarp lapkričio 27 ir gruodžio 3 dienos ir baigiasi Kūčių vakarą. Su pirmuoju Advento sekmadieniu katalikų ir evangelikų bažnyčioje prasideda Naujieji bažnytiniai metai.

Pavadinimas „Adventas“ kilęs iš lotynų kalbos (adventus) ir reiškia „Atėjimas“. Jau 5 šimtmetyje Italijoje Ravenos srityje pirmą kartą buvo švenčiamas Adventas. Popiežius Gregoras Didysis jau 6 amžiuje sudarė Advento liturgiją. Jis ir nustatė Advento sekmadienių skaičių. Keturios savaitės simboliškai reiškia 4000 metų, kuriuos pagal bažnytinius skaičiavimus žmonija turėjo laukti išgelbėtojo atėjimo. Popiežius Pijus V parašė galiausiai bažnyčiai romėnų Advento liturgiją.

Mūsų gimnazijoje taip pat laukiama gražiausių metų šventės Kalėdų. Vokiečių kalbos pamokų metu mokiniai susipažįsta su Kalėdų papročiais vokiškai kalbančiose šalyse: Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje. Vienas iš papročių yra Advento kalendorius, jo reikšmė ir gamyba. 1–3 gimnazijos klasių mokiniai surengė pačių pagamintų Advento kalendorių parodą.

 

Advent – Zeit der Erwartung

Die Adventzeit ist die Vorbereitungen auf Weihnachten, für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr. Advent gilt auch als die stillste Zeit im Jahr.
Der erste Adventsonntag fällt zwischen dem 27. November und 3. Dezember eines Jahres und endet am Heiligen Abend. Mit dem ersten Advent beginnt in den katholischen und evangelischen Kirchen das neue Kirchenjahr.

Der Name „Advent“ stammt aus dem lateinischen (adventus) und bedeutet übersetzt „Ankunft“.
Im 5. Jahrhundert wurde im Gebiet um Ravenna in Italien erstmals Advent gefeiert.

Die Adventsliturgie wurde im 6. Jahrhundert von Papst Gregor dem Großen festgesetzt. Er bestimmte auch die Anzahl der Adventsonntage. Die 4 Wochen deuten symbolisch auf 4000 Jahre, die die Menschheit nach kirchlicher Rechnung auf die Ankunft des Erlösers warten musste.
Der Papst Pius V. verfasste später endgültig die römische Adventsliturgie für die Kirche.

In unserem Gymnasium wartet man auch auf das schönste Jahresfest Weihnachten. Im Deutschunterricht machen sich die Schüler mit den Sitten und Bräuchen der Weihnachten in den deutschsprachigen Ländern wie in Deutschland, Österreich, in der Schweiz bekannt. Einer des Brauches ist Adventkalender, sein Sinn und Basteln. Die Gymnasiasten der 1.-3. Klassen haben die Ausstellung der von selbstgemachten Adventkalender veranstaltet.

Matematikos pamoka linksmai!

DSC_0375

„Mokytis galima tik linksmai… Kad gerai suvirškintume žinias, jas reikia ryti su apetitu” –  tokiais A. Franso žodžiais prasidėjo matematikos pamoka- viktorina „Didžioji motušė – matematika“ pirmų gimnazijos klasių gimnazistams Jono Graičiūno gimnazijoje.

Nors klasių komandas sudarė tik penki mokiniai, bet aktyviai viktorinoje dalyvavo visi pirmokai. Kiekviena klasė turėjo paruošti namų darbą, atlikti daugybę užduočių: vaidinti, spręsti matematinius kryžiažodžius, kurti ketureilius, spėlioti, kas dėžutėje, žaisti matematinį žaidimą BUM.

Susumavus rezultatus geriausiai pasirodė Ia klasė, antri buvo Ib klasės, treti – Ic klasės mokiniai, labai nedaug nuo jų atsiliko Id klasė.

Labai smagu, kai po tokių pamokų mokiniai pasako: nepajutome, kaip greitai pasibaigė pamoka, po pamokos nesijaučiame išsekę, buvo įdomu dirbti, daug sužinojome. Tai geriausias pamokos įvertinimas.

Mokiniai dalyvaudami tokiose netradicinėse pamokose jaučiasi laisvai, o tai gerina psichologinį pamokos mikroklimatą. Kūrybinės užduotys skatina mokinius savarankiškai spręsti visas problemas. O rezultatas – originaliai, kūrybiškai atliktos užduotys.