Monthly Archives: vasario 2013

Gimnazija dalyvauja naujame projekte

DSCF3068

Nuo 2013 metų pradžios J. Graičiūno gimnazija kartu su Socialinės integracijos centru pradėjo įgyvendinti projektą „Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis“. Projekte dalyvauja mokiniai, mokytojai ir tėvai. IIa klasės gimnazistams karjeros konsultantė D. Armalienė vedė pažinimo popietę „Atrask savyje save“. Gimnazijos mokytojai kartu su psichologe V. Servutiene dalyvavo atviroje pamokoje „Jauku būti šalia. Padėk kitiems – padėsi sau“. Tėveliai klausėsi paskaitos „Diskriminacijos pažinimas. Vertybių svarba šeimoje“, diskutavo šia tema su lektore V. Servutiene.

Ateityje bus organizuojami debatai „Priimk. Drąsink. Keiskis“, kuriuose dalyvaus keturios komandos: mokytojai, mokiniai, tėvai ir darbdaviai.

Projekto tikslas – atskleisti mokiniams stereotipų įtaką planuojant profesinę karjerą, suteikti tėvams žinių diskriminacijos ir lygių galimybių srityse, suvienyti mokytojus, mokinius, tėvus ir darbdavius plėtojant toleranciją, pagarbą žmogaus orumui, teisėms, šeimai.

Projektą gimnazijoje koordinuoja A.Mikalajūno informacijos centro vadovė Loreta Šuklienė.

Šimtadienis gimnazijoje

DSC_2552

2013 m. vasario 15-ąją, po pamokų, mūsų gimnazija pavirto į mistišką, meteorų nusėtą planetą – Graičiūnetą! Mat, trečiokai ketvirtokams surengė tradicinę šventę, kuri švenčiama, kad primintų: iki brandos egzaminų liko 100 dienų!

Šimtadienio rytą trečiokai sveikino ir ketvirtokus, ir mokytojus, o vakare, persirengę ateiviais ir NASA mokslininkais, vedžiojo ketvirtokus po mokyklą – klaidžiais koridoriais, kur teko įveikti ne vieną kliūtį, kad visi sėkmingai patektų į aktų salę, kuri tądien buvo papuošta žvaigždėmis, spindinčiais meteorais, įvairiaspalviais ateiviais, nuo užuolaidų žvelgiančiais į šurmuliuojančius gimnazistus.

Renginys prasidėjo šokiu prieblandoje pagal Bee Gees dainą „Staying Alive“. Po to ketvirtokai buvo kviečiami į sceną atlikti įvairiausių užduočių, kad įrodytų – egzaminams ruošiasi rimtai! Visiems patiko, kai ketvirtokai parodė kosmoso koordinaciją, tai yra, atliko viską atvirkščiai, nei liepė renginio vedėjai Mangirdas Kazlauskas ir Urtė Simonavičiūtė. Smagios buvo ir pasipiršimo bei išsiskyrimo scenos, šokiai užrištomis akimis – visko ir neišvardinsi. O užduočių buvo atlikta apie dvidešimt!

Ketvirtokus sveikino ir gimnazijos direktorius R.Bielskis, ir jų auklėtojos. Renginio pabaigoje trečiokai, atlikę keletą dainų, linkėjo ketvirtokams didžiausios sėkmės per egzaminus ir ruošiantis jiems. Atsakydami ketvirtokai dėkojo trečiokams už surengtą šventę.

Šimtadienio atmosfera buvo puiki ir draugiška!

Vasario 16-oji gimnazijoje

DSC_2544

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga mūsų gimnazistai piešė Vasario 16-ajai skirtus plakatus – jų paroda surengta antrame gimnazijos aukšte. Čia taip pat buvo galima pamatyti ir Nepriklausomybės Akto signatarų nuotraukas, ir „Lietuvos Aido“, kuriame Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos Nepriklausomybę, pirmąjį puslapį.

Vasario 16-osios proga į gimnaziją atvyko ir Lietuvos Respublikos Seimo narys profesorius Kęstutis Masiulis. Jis yra buvęs mūsų mokyklos mokinys. Susitikime su gimnazistais K. Masiulis kalbėjo apie nepriklausomybės ir laisvės svarbą valstybei, žmonėms. Diskusijoje buvo aptartos laisvo žmogaus galimybės, piliečių atsakomybė, pareigos.

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo ir Vasario 16-ajai skirtame renginyje, kuris buvo organizuotas Kelmės kultūros centre.

Gimnazija – projekto „ESF akademija“ dalyvė

DSCF3009

Mūsų gimnazija dalyvauja Europos socialinio fondo (ESF) agentūros įgyvendinamame projekte „Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas administruojant žmogiškųjų išteklių plėtros programą 2007-2013 m. ES SP programavimo laikotarpiu“ pagal Lietuvos 2007-2013 m. VP1 žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-5.2-FM-01-V.

ESF akademijos pagrindinis tikslas – didinti Europos socialinio fondo žinomumą, suteikti žinių ir įgūdžių apie ES struktūrinę paramą bei galimybes įgyvendinti projektus, patrauklia forma į veiklą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę.

Gimnazistai ir mokytojai projekto metu vyksiančiuose ESF akademijos mokymuose, atlikdami kūrybines užduotis, įgaus daugiau žinių apie ES ir Europos socialinio fondo veiklą. Kaip ES projektai keičia gyvenimo kokybę, gali pajusti kiekvienas, lankydamasis suremontuotose ligoninėse ar mokyklose, važiuodamas atnaujintais keliais, keldamas savo kvalifikaciją, naudodamasis nauja įranga savo įmonėje ar tiesiog rasdamas darbo vietą.

ESF – tai investicija į žmogų, kiekvieną iš mūsų. ESF suteikia galimybę tobulėti, ieškoti naujų idėjų ir sprendimų, kurie padėtų spręsti įvairias socialinės politikos ir užimtumo problemas, aktualias kiekvienam regionui.

Tam, kad sėkmingai startuotume ESF akademijoje, sukauptume žinių bagažą ir demonstruotume puikius rezultatus per visus keturis ESF akademijos mokslo metus, turėjome atlikti pirmąją užduotį. Ji padėjo suprasti Europos socialinio fondo veiklą. Tai būdas įgyti teorinių žinių apie ES ir ESF bei kūrybiškai pažiūrėti į svarbius socialinius klausimus, su kuriais susiduriame kasdien. Taip pat ši užduotis padėjo pasiruošti dalyvavimui kituose konkursuose.

Pirmoji užduotis buvo parengti Europos socialinio fondo, jo veiklos, remiamų sričių, Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendintų/įgyvendinamų projektų pristatymą savo mokykloje. Ši užduotis atlikta. Sukurtas filmukas, kurį matė ir aptarė visa gimnazijos bendruomenė.

Rezultatai –  I kursas I užduotis:  http://www.esf.lt/lt/newsac/view/id.80/

Rezultatai – I kursas II užduotis: http://www.esf.lt/lt/newsac/view/id.83/

I dalis

II dalis

 

Projekto gimnazijoje koordinatorė Technologijų centro vadovė Albina Rimšienė

Balti balandžiai, skirti žuvusiems per Holokaustą vaikams

DSCF3107

Sausio 27-ąją dieną visame pasaulyje yra minima Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. Šią dieną yra prisimenama žydų tautos tragedija, pagerbiami visi žuvę žydų vaikai ir suaugusieji.

Mūsų gimnazijoje šiais metais mokiniai dalyvavo akcijoje „Balti balandžiai“, kurios metu pirmokai ir antrokai sužinojo, kas yra Holokaustas, kodėl minima Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. Trečiokai žiūrėjo ištraukas iš TV laidų „Menora“, diskutavo Holokausto tema. Pirmų ir trečių klasių gimnazistai kūrė popierinius balandžius, ant kurių užrašė per Holokaustą žuvusių vaikų vardus. Balti balandžiai papuošė mokyklos koridorių. Balandžius kaip taikos ir vilties simbolius nupiešė IIId klasės mokinė Andžela Gabalytė.

2014 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka

gimlogo
Vasario 4 d. Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje paskelbta 2014 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka.

2014 m. geriausiųjų eilę, pagal kurią skiriamas valstybės finansavimas studijoms, numatoma skaičiuoti pagal 4 dalykų rezultatus: privalomo lietuvių kalbos ir literatūros, pasirinktos srities pagrindinio ir papildomo dalykų bei kitos srities bendrojo dalyko, į kurio pasirinkimų rinkinį įeis ir užsienio kalba. Lietuvių kalbos ir literatūros bei pagrindinio dalyko bus įskaitomi tik brandos egzamino rezultatai, o kitų dviejų dalykų – brandos egzamino rezultatai arba atitinkamai perskaičiuoti metiniai pažymiai.

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos projektą galima rasti čia:

http://www.smm.lt/stuff/talpykla/upload/2014m.tvarkosaprasoprojektas.doc .