Sveikiname gimnazijos direktorių!

dir

Gražų kovo 8-osios rytą jau nuo pusės aštuonių šurmuliavo pirmojo aukšto koridorius: buvo derinami muzikos instrumentai, tvarkomos gėlių puokštės, balionai, dar kartą repetuojama sveikinimo kalba, vestibiulyje prie pagrindinių durų didėjo gimnazistų ir mokytojų būrys…

Ir štai pasirodė mūsų gimnazijos direktorius R.Bielskis – orkestras trenkė maršą, Gimnazistų prezidentas A.Gedminas perskaitė raštą, kuriame direktoriui dėkojama už „begalinį atsidavimą ir kantrybę dirbant mokyklos labui, už supratingumą, nuoširdžią pagalbą ir kiekvieną dieną matomą šypseną“. M.Pupiūtė įteikė gėlių puokštę, V.Vyšniauskas padeklamavo savo kūrybos posmų.

Plojimais visi sveikino direktorių garbingo jubiliejaus proga! Gimnazijos TV transliavo nuotraukas iš direktoriaus gyvenimo, tądien buvo pakeista ir skambučio, kviečiančio į ir iš pamokų, melodija – visa diena buvo tikra šventė!