Atvirų durų savaitė Kelmės J.Graičiūno gimnazijoje

33

Penkioliktąjį kartą šį pavasarį gimnazijoje vykusios Atvirų durų savaitės renginiai buvo skirti pasidžiaugti gimnazijos bendruomenės narių darbais, miesto ir krašto žmonės buvo kviečiami pasižiūrėti, kaip gyvena, mokosi, kuria gimnazistai ir jų mokytojai.

Pirmąją – Gimnazisto – dieną gimnazijos bendruomenei veiklos ataskaitą pateikė gimnazistų prezidentas Aidas Gedminas, buvo išrinktas naujas prezidentas Laurynas Zavadskis. Išrinkta ir šauniausia metų klasė –  ja tapo IIIc klasė. Buvo išdalinta daugybė nominacijų šauniausiems, geriausiems, draugiškiausiems, sportiškiausiems, stilingiausiems gimnazistams ir gimnazistėms, mokytojoms ir mokytojams.

Antrąją – Matematikos ir sporto – dieną organizavo gimnazijos matematikos ir kūno kultūros mokytojai. Sporto varžybos, kurių metu jaunieji sportininkai žaidė krepšinį, stalo tenisą, rungėsi šaškių, smiginio, bendrojo fizinio pasirengimo rungtyse, buvo skirtos buvusios gimnazijos kūno kultūros mokytojos A.Matkevičienės atminimui. Jose kartu su J.Graičiūno gimnazijos gimnazistais dalyvavo ir Kelmės „Aukuro“, Maironių pagrindinės mokyklos mokiniai. Krepšinį ir stalo tenisą žaisti geriausiai sekėsi aukuriečiams, šaškėmis – Maironių mokyklos mokiniams, bendrojo fizinio pasirengimo, smiginio rungtyse nepralenkiami buvo Kelmės gimnazistai. Susumavus visų rungčių rezultatus, Didžiąją varžybų taurę laimėjo J.Graičiūno gimnazijos pirmoji komanda.

Pirmų klasių gimnazistai tądien dalyvavo matematikos viktorinoje „Skaičiuok linksmai!“, kurią, padedamos matematikos mokytojos Romutės Kurmienės, vedė gimnazistės Ramunė Andrijauskaitė ir Goda Ežerskytė. Viktorinos nugalėtoja tapo Id klasės komanda.

Trečioji Atvirų durų savaitės diena buvo skirta būsimiesiems gimnazistams. Rytą susirinkę aktų salėje būsimieji trečiokai (vienuoliktokai) buvo supažindinti su Vidurinio ugdymo programos modeliu, jiems buvo paaiškinta, kaip reikia susidaryti individualųjį ugdymo planą. Kitas susitikimas buvo skirtas būsimiesiems gimnazijos pirmokams – jų sulaukta iš „Aukuro“, „Kražantės“, kitų rajono mokyklų. Būsimuosius gimnazistus sveikino muzikos studija „Obertonas“, apie gimnaziją pasakojo direktorius Rimas Bielskis, o jaunieji gimnazijos žurnalistai Beatričė Raščiūtė, Mangirdas Kazlauskas, Simonas Klimas, Laurynas Zavadskis,  dalyvaujantys tarptautiniame leidybos projekte „DEFRIT“ kartu su jaunimu iš Ispanijos, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Rumunijos, pasakojo apie kelionės į Italiją įspūdžius. Italijoje vyko šio projekto dalyvių susitikimas. Po to būsimiesiems gimnazistams surengta ekskursija po gimnaziją.

Knygos dieną buvo pristatytas gimnazijos leidybos centre išleistas šešioliktasis „Mokinių ir mokytojų kūrybos almanacho“ numeris, kuriame publikuojama 83 autorių kūryba: eilėraščiai, esė, rašiniai, piešiniai, fotografijos. Anot leidinio sudarytojos gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Živilės Klimienės, pagrindinė gimnazistų kūrinių tema – gyvenimo prasmės ieškojimas, mąstymas apie amžinąsias vertybes, svarstymas, kokių tikslų reikėtų siekti gyvenime ir ko dažnai žmogus siekia, kas lemia žmogaus likimą. Savo darbuose gimnazistai mąsto apie gimtąjį kraštą, jo praeitį, džiaugiasi draugyste, šiltai atsiliepia apie savo artimuosius.

Almanacho „Sugrįžimų“ skyriuje, kuriame tradiciškai publikuojama jau baigusiųjų gimnaziją kūryba, spausdinamos buvusios gimnazistės, M.Romerio universiteto absolventės Aistės Beloglovytės fotografijos. O tokius žodžius ji skyrė savajai mokyklai: „Mokykla. Ką man ji reiškia? Antruosius namus? Tarpinę stotelę į savarankišką gyvenimą? Viena ir kita, ir dar daugiau. Čia visada norisi sugrįžti, bent mintimis. Pajusti tą dvasią, sklidiną juoko, įkvėpimo, nerūpestingų pertraukų, reikšmingų pamokų, ne tik matematikos, chemijos, bet ir apie gyvenimą.

Esu įsitikinusi, kad būtent  čia į kraują įaugo suvokimas apie pasaulį, apie tokį, koks jis buvo, yra ir bus: kartais šaltokas, nesaugus, bet dažniau visgi toks savas ir jaukus, jog žinai – niekur geriau nebūna.

Štai toks požiūris, susiformavęs mokykloje, ir nulėmė daugelį mano sprendimų, kurie atvedė mane ten, kur esu. Kur daug džiaugsmo, šypsenų bei laimės ašarų. Ir visa tai aš galiu įamžinti, įprasminti, o kartu realizuoti ir save.

Kiekvienam linkiu dar mokyklos suole plačiai atmerkti akis, imti viską, ką gaunate geriausio ir atrasti save. Tai didelė laimė“.

Kitas leidinys, kuris šiemet buvo išleistas leidybos centre, – ketvirtos klasės mokinio Vytauto Vyšniausko ir antrokės Rasuolės Jautakytės kūrybos rinktinė „Akimirkų sandėlis“. Apie Vytauto prozą, eilėraščius pasakojo jo lietuvių kalbos mokytoja Valerija Puišienė, filosofijos esė pristatė, laimėjimus įvairiuose etikos, filosofijos konkursuose aptarė etikos mokytoja Aurelija Grincevičienė. Apie Rasuolės piešinius kalbėjo dailės mokytoja Irena Arlauskienė. Patys knygos autoriai apie kūrybą sako taip: „Keista ar ne, tik viena raidė skiria žodžius „kūryba“ ir „karyba“. Tarp šių skirtybių esti šiokia tokia samplaika – eilėraštis yra poeto ginklas poezijos mūšio lauke. <…> Kūryba man – tiek savo, tiek svetimo intelekto šturmas smilkinių šratais, siekiant pabudinti realybės pernelyg ar per mažai muštruotas mintis ir jausenas. Kitaip tariant – žmoginti žmogų pačiam žmoniškėjant“ (V.Vyšniauskas).

„Meną visada lyginu su skraidyklėmis… Juk pasitelkęs jį, gali nukeliauti, kur nori. Kokia kieno valia. <…> Kūryba atsiranda, kai susiduri su kažkuo nepažįstamu  ir stengiesi jį pažinti. Pamilti. Suprasti. Kai pavyksta Pasaulį suvokti kaip visumą. Kaip namus ir iššūkį juos padaryti dar jaukesnius“. (R.Jautakytė)

Savo eilėraštį „Karalius Rytuose“, publikuotą knygoje „Akimirkų sandėlis“, susirinkusiems į Knygos šventę  padeklamavo V.Vyšniauskas, R.Jautakytė pasakojo, kas ją įkvepia kurti.

Padėkos ir muzikos dieną gimnazijos muzikos studija „Obertonas“, vadovaujama muzikos mokytojo Svajūno Klimo, surengė koncertą. Padėkos raštais buvo apdovanota per šimtas gimnazistų, dalyvavusių olimpiadose, konkursuose, varžybose, festivaliuose. Įteiktos šešios premijos. A.Mikalajūno premija, skirta geriausiam metų gimnazistui, teko IIId klasės mokinei Beatričei Raščiūtei, „Mokslo“ premijos laureatu tapo IVa klasės mokinys Vytautas Vyšniauskas, „Hipokrenės“ premija už metų kūrybinius laimėjimus skirta IVa klasės mokinei Viktorijai Repšytei, „Muzikos“ premiją už muzikinę veiklą IVe klasės mokinei Džiastinai Laurutytei įteikė šios premijos įsteigėjas Alvydas Šlefendorfas, „Kelmiškiams“ redakcijos įsteigtą „Amatų“ premiją, kurią įteikė šio laikraščio redaktorius Nerijus Šarauskas, pelnė IVb klasės mokinys Rokas Stankus. Sporto klubo „Rūta“ įsteigtą „Sporto“ premiją geriausiam metų sportininkui IVc klasės mokiniui Algirdui Kuoriui įteikė šio klubo viceprezidentas Darius Barauskis. Padėkos raštais apdovanoti mokytojai, kurių padedami gimnazistai pasiekė svarių laimėjimų respublikiniuose konkursuose: Vilma Paulauskienė, Valerijus Paulionis, Aurelija Grincevičienė, Valerija Puišienė. Mokytojai Inetai Leščiauskienei padėkota už tarptautinio projekto „DEFRIT“, pelniusio prestižinį Europos Parlamento apdovanojimą, vykdymą. Gimnazistų prezidentas A.Gedminas mokinių vardu nuoširdžiai padėkojo visiems mokytojams, padėkos raštais direktorius R.Bielskis apdovanojo ir gimnazijos rėmėjus.

[nggallery id=34]