Stažuotėje Izraelyje

prie pavd.

Šią vasarą, liepos 31 – rugpjūčio 9 dienomis, mūsų gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Reda Sakalauskienė buvo pakviesta dalyvauti stažuotėje – seminare Izraelyje, Yad Vashem tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje.  Publikuojame mokytojos įspūdžius iš šios kelionės.

Yad Vashem centrą 1953 metais įsteigė Izraelio Parlamentas – Knesetas. Organizacijos tikslas – įamžinti šešis milijonus žydų, nužudytų nacistų ir jų kolaborantų, sukuriant memorialinius projektus, renkant, tyrinėjant ir skelbiant Holokausto liudijimus bei skleidžiant jo pamokas. Yad Vasheme yra saugoma istorinė medžiaga apie Holokaustą, tai ir mokslinių tyrimų centras. Kita svarbi užduotis  – tai žmonių, kurie rizikavo savo gyvybėmis,  gelbėdami žydus Holokausto metu, vardų nustatymas ir jų pripažinimas Pasaulio Tautų Teisuoliais.

Ši stažuotė buvo skirta Lietuvos švietimo darbuotojams, joje dalyvavo 21 žmogus. Seminaro programa buvo labai turininga, teko daug dirbti, mokytis ir, žinoma, buvo sudaryta galimybė susipažinti su Izraelio valstybės istorija, rengtos ekskursijos, kad geriau pažintume ir istorines šalies vietas, ir dabartinio Izraelio gyvenimą.

Mokytojų stažuotės Yad Vashem tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje vyksta įgyvendinant  bendradarbiavimo sutartį tarp Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato ir Yad Vashem tarptautinės studijų apie Holokaustą mokyklos.

Pasiruošimas kelionei vyko keliais etapais: pirmiausia galimi stažuotės dalyviai – 30 Lietuvos pedagogų – buvo pakviesti į seminarą Kėdainiuose, kur susipažinome su Kėdainių žydų bendruomenės istorija bei stažuotės programa ir reikalavimais jai pasiruošti. Antrojo seminaro, vykusio Kaune, metu susitikome su seminaro Yad Vasheme koordinatore Irit Abramski. Kiekvienas seminaro dalyvis trumpai turėjo papasakoti apie save, pristatyti savo mokyklą ir veiklą, susijusią su Holokausto dėstymo mokykloje tema. Be to, aplankėme Kauno žydų sinagogą, stebėjome filmą ,,Balandžiai“, jį aptarėme, diskutavome. Po šio seminaro nekantriai laukėme – kurie iš trisdešimties dalyvių bus pakviesti vykti į mokymus Izraelyje?

Į trečiąjį seminarą Vilniuje susirinko atrinktieji kandidatai – 20 žmonių, gavusių kvietimą vykti į Izraelį. Seminare Vilniuje buvo detaliau aptarta seminaro – stažuotės programa, dalyvavome ekskursijoje Vilniaus senamiestyje, ėjome tomis gatvėmis, kur buvo Vilniaus geto teritorija…

Kiekviena seminaro – stažuotės Izraelyje diena turėjo savo temą, kuriai buvo skirtos paskaitos, metodiniai užsiėmimai ir ekskursijos. Seminaro metu paskaitas skaitė puikūs lektoriai: klausėmės  Zev Daševskij ,,Žydai iki karo“; apie žydų kultūros jidiš kalba likimą Lietuvoje pasakojo M. Juškovskij;  paskaitą apie Holokaustą ir genocidą skaitė prof. J. Baueris, turėjome galimybę išklausyti ir Simono Vyzetalio centro direktoriaus E.Zuroffo paskaitos apie problemas ieškant nacistinių nusikaltėlių dabartiniame pasaulyje. Apie savo išgyvenimus pasakojo Holokausto įvykių liudininkas Cvi Kacas, buvęs kaunietis, dabar gyvenantis Izraelyje. Taip pat bendravome su Lietuvos ambasados Izraelyje ambasadoriaus patarėja Violeta Popovaite. Iš viso išklausėme 16 įvairių paskaitų.

Vyko ir metodiniai užsiėmimai, kurių metu diskutavome, kaip galima pritaikyti vieną ar kitą istorinį šaltinį, dokumentinį filmą, liudininko pasakojimą pamokų ar renginių metu, kalbant ar dėstant Holokausto temą. Mokytojams reikėjo išsakyti savo nuomonę, paruošti pamokų planus, suvaidinti duoto teksto pristatymą ir kt. Seminaro – stažuotės metu buvome supažindinti su Yad Vashemo centru: jo archyvu, istorijos, dailės muziejumi, aplankėme ir sinagogą, dirbome ir mokėmės moderniame mokymo centre. Žydai daug dėmesio skiria mokymui ir mokymuisi, tad mokymo centras įrengtas labai šiuolaikiškai, jame gausu įvairios technikos. Centre gali lankytis visi: mokiniai, stažuočių – seminarų dalyviai, turistai, jame gali būti vedamos pamokos. Yra sudarytos galimybės įvairią informaciją Holokausto tema rasti kompiuteryje, dirbti su ja, rengti diskusijas, praktinius užsiėmimus, išklausyti išgyvenusių Holokaustą liudininkų, istorikų, mokslininkų iš įvairių šalių nuomonę. Taip mokiniai yra supažindinami su įvairiais požiūriais, gali pasirinkti, kuriai nuomonei pritarti ar ją kritikuoti, argumentuotai pateikti savo poziciją vienu ar kitu klausimu.

Po paskaitų, praktinių ir metodinių užsiėmimų vykome į nepamirštamas ekskursijas: aplankėme Jeruzalės senamiestį, Kristaus Kapo bažnyčią, Betliejų, Raudų sieną. Vykome į Kumrano dykumą, prie Negyvosios jūros – ten buvo aptikti šventieji rankraščiai… Aplankėme Tel – Avivą ir Jafą, nuostabų ir be galo turtingą Izraelio muziejų. Didelį įspūdį paliko Pasaulio Tautų Teisuolių – žmonių, karo metais gelbėjusių žydus – alėja: joje yra pasodintas medis kiekvienam, kam suteiktas šis garbingas vardas. Akmeninėse plokštėse išvardinti visi Teisuoliai, kiekviena šalis šioje alėjoje turi savo plokštę. Lietuvos plokštėje įrašyti ir Teisuolių iš Kelmės krašto vardai…

Didžiausias iššūkis man buvo rugpjūčio 7-oji, nes tą dieną turėjau pristatyti savo gimnaziją ir gimnazijos bendruomenės veiklą įamžinant, pagerbiant žuvusių žydų atminimą, dėstant Holokausto temą ir kt. Iš viso savo mokyklas pristatyti buvo patikėta tik šešiems seminaro – stažuotės dalyviams. Atidžiai buvo klausoma visų pristatymų. Mūsų gimnazijos veikla ir jos pristatymas, kurį rengėme kartu su direktoriaus pavaduotoja Živile Klimiene (į rusų kalbą jį išvertė mokytoja Angelė Zaturskienė), maloniai nustebino ir seminaro dalyvius, ir jo rengėjus: seminaro koordinatorė Irit Abramskaja išreiškė norą apsilankyti Kelmėje, J.Graičiūno gimnazijoje. Kartu su ja atvyks ir mokytojai, dalyvaujantys mokymuose apie Holokaustą. Ypač visus sužavėjo, kad mūsų mokyklos mokytojų iniciatyva Kelmėje yra garsaus rašytojo, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Icchoko Mero vardu pavadinta aikštė. Susikaupę mokymų dalyviai klausėsi mūsų gimnazistų žodžių apie gyvenimo prasmę, apie netektis Katastrofos metu, apie tikrąjį žmoniškumą, kurį parodė žydų gelbėtojai. Įdėmiai žiūrėtos nuotraukos, kuriose užfiksuotos akimirkos, kai gimnazistai ir mokytojai tvarko Holokausto aukų kapus Kelmėje, sodina ten medelius, kai susikaupę mini Rugsėjo 23-ąją – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną…

Stažuotė Izraelyje, mokymai apie Holokaustą, galimybė pamatyti Biblijoje aprašytas vietas suteikė neįkainojamos patirties, įspūdžių, emocijų – visa tai praturtins ir mano, ir kolegų, su kuriais dalinsiuosi šia patirtimi, pamokas, popamokinę veiklą.

Pasaulio Tautų Teisuolių alėja, akmenyje iškalti Teisuolių iš įvairių šalių vardai

Picture 1 of 17

Reda Sakalauskienė