AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MUGĖ

gimlogo

2013 m. spalio 25 d.

 

PROGRAMA:

I dalis aktų salėje:

 9.50 – 10.00 val. – Įžanginis žodis Aktų salėje.

10.00 – 11.00 val. – aukštųjų mokyklų prisistatymas IV klasių mokiniams Aktų salėje remiantis 2014 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas reikalavimais.

11.00 – 12.00 val. – aukštųjų mokyklų prisistatymas II ir III klasių mokiniams Aktų salėje remiantis 2015 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas reikalavimais.

 

II dalis klasėse:

11.00 – 12.00 val. darbas grupėse su IV klasių mokiniais;

12.00 – 14.35 val.darbas grupėse su II, III ir IV klasių mokiniais (individualūs pokalbiai, diskusijos klasėse).

 

Darbo grupėse laikas:

I srautas

 (tik IV klasių mok.)

II srautas

(II, III ir IV klasių mokiniai)

III srautas

(II, III ir IV klasių mokiniai)

IV  srautas

(II, III ir IV klasių mokiniai)

11.00 – 11.45 val.

12.00 – 12.45 val.

12.55 – 13.40 val.

13.50 – 14.35 val.

Pastaba:

į pirmą srautą eina tik IV klasių mokiniai.

II ir III klasių mokiniams tuo metų vyks pristatymas aktų salėje ir jie prisijungia antrame sraute.

 

MUGĖJE DALYVAUJA ŠIOS MOKYKLOS:

Šiaulių universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Klaipėdos universitetas;

Klaipėdos valstybinė kolegija;

Kauno technologijos universitetas;

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Lietuvos Policijos mokykla;

A. Stulginskio universitetas;

Mykolo Romerio universitetas;

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas;

ISM universitetas;

Studijos užsienyje „kalba.lt“.