Konferencija, skirta Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti

PRIE PAVADINIMO

„Ugdyti – reiškia perduoti kultūrą ir parengti žmogų, kad jis galėtų kūrybiškai joje dalyvauti – ne tik tinkamai vartoti kultūros gėrybes, bet ir gausinti jas. Ugdymo tikslas – žadinti žmoguje aukščiausią kultūros nuovoką, o kartu jų ilgesį bei troškimą jas pasirinkti“.

                                                                                                           Meilė Lukšienė

 Mūsų gimnazija kartu su Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi organizavo Kelmės rajono švietimo darbuotojų konferenciją „Meilės Lukšienės pedagoginės įžvalgos šiandien“, skirtą lietuvių literatūros tyrėjos, pedagogės, edukologės, humanitarinių mokslų daktarės, habilituotos socialinių mokslų daktarės, Lietuvos švietimo reformos pradininkės ir vienos iš Tautinės mokyklos koncepcijos autorių Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Konferenciją vedė J.Graičiūno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė ir istorijos mokytoja metodininkė Rima Servienė. Susirinkusiems į konferenciją mokytojams sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorius Rimas Bielskis, kalbėjo LR Seimo narė Alma Monkauskaitė, Kelmės rajono mero pavaduotojas Kęstutis Bilius. Muzikiniu kūriniu renginio dalyvius pasveikino ir mūsų gimnazijos trečiokai, pasirinkę mokytis muzikos, jiems pasiruošti padėjo mokytojas Svajūnas Klimas.

Šioje konferencijoje pranešimus skaitė Užvenčio Šatrijos Raganos, Tytuvėnų, Kražių gimnazijų, „Aukuro“ pagrindinės ir Pakražančio vidurinės mokyklos bei mūsų gimnazijos mokytojai. Vyresnysis istorijos mokytojas Egidijus Ūksas pristatė tyrimo „Pilietiškumo suvokimas I-II gimnazijos klasėse“ lyginamąją 2009 ir 2013 metų analizę. Vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Genovaitė Rutkūnienė skaitė pranešimą „Etninė kultūra ugdant šiuolaikinį jaunimą“. Anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė papasakojo susirinkusiems apie kvalifikacijos kėlimo kursus Velse ir aptarė tarptautinių programų teikiamas galimybes mokytojams. Istorijos mokytoja metodininkė Reda Sakalauskienė, šią vasarą dalyvavusi stažuotėje Izraelyje, parengė pranešimą „Tradicija, kultūra ir kalba – jų išsaugojimas ir puoselėjimas leidžia tautai išsilaikyti (mokymo centrą Yad Vashem aplankius)“. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, gimnazijos kūrybos klubo „Hipokrenė“ pirmininkė Valerija Puišienė aptarė visuomeninės organizacijos įtaką ugdant kūrybišką žmogų.

Labai svarbios M.Lukšienės įžvalgos, jomis vadovaudamiesi, galime kurti tobulesnę visuomenę. Įsiklausykime: „Mes turime jaustis pasaulyje normalūs žmonės – nei girtis, nei savo vėliavomis mosuoti, bet paprastai mokėti bendrauti ir nauja pasakyti ar parodyti, pasidalinti. Turime atgauti žmogiškąjį ir kartu nacionalinį orumą, nusikratyti vergo žymių – melo, pataikavimo, pažiūrų mainymo, žiaurumo, atžarumo už save „menkesniems“ ir nesavarankiško galvojimo. Reikia gilaus žmogiško orumo, tautinės savigarbos, kurie įpareigoja kiekvieną ir elgtis oriai, pagarbiai su kiekvienu žmogum, su kiekviena dora mintim. Bet reikia taip pat ir tvirtumo teisybę bei teisę palaikyti. Reikia mums grąžinti į visuomenę sąžiningumą ir darbštumą – be jų jokie ekonominiai stebuklai nevyksta“. (M.Lukšienė)

[nggallery id=39]