Metodinė diena „Don‘t stay offline! It can help to study!“ anglų kalbos mokytojams

prie pavadinimo

Balandžio 23 d. mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytojos Ineta Leščiauskienė, Snieguolė Zavadskienė, Gitana Rudzevičiūtė, Živilė Sodaitienė, Asta Bilienė ir direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė Kelmės rajono anglų kalbos mokytojams gimnazijoje organizavo metodinę dieną „Don‘t stay offline! It can help to study!“, kurios metu dalinosi gerąja pedagogine patirtimi.

Iš Tytuvėnų gimnazijos, „Kražantės“ progimnazijos, Šaukėnų Vl.Pūtvio-Putvinskio, Pakražančio vidurinių, Elvyravos, Maironių, „Aukuro“ pagrindinių mokyklų atvykę anglistai stebėjo atvirą pamoką Ib klasėje – ją vedė mokytoja S.Zavadskienė. Pamokos metu mokytojai pamatė, kaip tikslingai galima naudoti informacines komunikacines technologijas ugdant mokinių skaitymo, klausymo ir kalbėjimo gebėjimus.

Pasibaigus šiai pamokai, gimnazijos abiturientai B.Raščiūtė, D.Adomaitytė, M.Kazlauskas ir S.Klimas demonstravo dialoginės kalbos pavyzdžius, o mokytojai, vadovaudamiesi užsienio kalbos įskaitų vertinimo reikalavimais, juos įvertino.

Džiugu, kad ir mūsų gimnazijos pirmokai, ir ketvirtokai paliko ypač gerą įspūdį, jiems negailėta nuoširdžių, šiltų pagyrimo žodžių!

Vėliau buvo skaityti pranešimai. Pranešimą „Ugdymo naujovės Jungtinėje Karalystėje. Comenius individualių kvalifikacijos tobulinimo kursų „Teaching English using new technologies“ seminaro Velse patirtis“ parengusi I.Leščiauskienė pasidalino ir patirtimi, metodinėmis rekomendacijomis, kaip IKT priemonėmis galima taisyti mokinių rašto darbus. Daugiakalbystės olimpiados „Aš kalbu, tu kalbi, mes – bendraujame“ patirtį aptarė G.Rudzevičiūtė, savo įspūdžius apie daugiakalbystės olimpiadą pasakojo jos dalyvės gimnazistės A.Gedminaitė ir J.Petkevičiūtė. Apie netradicines pamokas, tarptautinius projektus ir jų reikšmę ugdymui pasakojo Ž.Klimienė ir Ž.Sodaitienė.

Praktinių užsiėmimų metu mokytojos S.Zavadskienė ir G.Rudzevičiūtė pristatė WIESCO intensyvių mokymų medžiagą, o A.Bilienė – „protingos“ lentos panaudojimo galimybes anglų kalbos pamokose.

Anglų kalbos metodinės dienos organizatorės dėkoja Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei V.Norkutei, padėjusiai surengti šią dieną ir dalyvavusiai joje, Kelmės SMC darbuotojoms ir visiems Kelmės rajono mokyklų anglų kalbos mokytojams, kuriems buvo įdomu sužinoti, kaip anglų kalbos mokoma mūsų gimnazijoje.