Mūsų gimnazija – Erasmus+ programos dalyvė!

P

2014 m. startavo nauja tarptautinė švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa Erasmus+, kuriai Europos Komisija skyrė įspūdingą 15 milijardų eurų biudžetą. Erasmus+ pakeitė 2007-2013 metais veikusią Mokymosi visą gyvenimą programą, apėmusią ir Comenius paprogramę. Mūsų gimnazija dalyvauja Comenius projektuose nuo 2010 metų, šiuo metu vykdome jau antrąjį projektą, kuris baigsis 2015 metais.

Pasisėmusi tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo patirties, suvokdama būtinybę sekti naujausias ES švietimo tendencijas ir siekdama savo strateginių tikslų ir uždavinių, mūsų gimnazija dalyvavo naujosios Erasmus+ programos Antrojo pagrindinio veiksmo KA2 Strateginės partnerystės pirmajame konkurse ir jį laimėjo!

Iš viso konkursui elektroniniu būdu buvo pateiktos 144 Lietuvos švietimo įstaigų – aukštųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų, ugdymo centrų – paraiškos, iš kurių 82 pateko į antrąjį – turinio vertinimo – etapą. Šiame etape finansuoti atrinkti tik dvylikos mokyklų parengti projektai. Mūsų projektas – „Publishing House of Arts“ („Menų spaustuvė“). Jis skirtas gabiųjų vaikų kūrybiškumo ugdymui.

Pažymėtina, kad mūsų gimnazija yra šio projekto koordinatorė, o partneriai IES Monelos (Ispanija), Lycee Antoine de St Exupery (Prancūzija), I.I.S.S. ,,U.Foscolo“ (Italija), Schonbuch-Gymnasium Holzgerlingen (Vokietija). Kartu su šiomis ugdymo įstaigomis leidžiame ir tarptautinį jaunimo laikraštį „DEFRIT“.

Projekto „Publishing House of Arts“, kurį parengė anglų kalbos mokytoja Ineta Leščiauskienė, biudžetas – 94 920 eurų.