Gimnazijoje organizuota „Atvirų IT pamokų diena“

IT mokytojai

Lapkričio 27-ąją Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos informacinių technologijų (IT) mokytojai organizavo „Atvirų IT pamokų dieną“. Mokytoja Agnė Makauskienė, vyresn. mokytoja Ilona Sventickienė bei mokytojai metodininkai Ilijana Petrauskienė ir Algirdas Barančiukas tą dieną į savo pamokas kvietė atvykti kitų rajono mokyklų IT specialistus, gimnazijos administracijos atstovus, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atsakingus specialistus.

Po pamokų vyko diskusija, kurioje dalyvavo pamokas stebėję Tytuvėnų gimnazijos IT mokytojai R. Šimkuvienė bei A. Venckūnas, gimnazijos direktorius R. Bielskis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė I. Janušienė. Pastaroji specialistė pasidžiaugė „mokytojų gebėjimu taip organizuoti pamokos darbą, kad vyktų ne tik mokymas, bet ir mokymasis, kompetencijų ugdymas“, tačiau apgailestavo, kad šiame renginyje nedalyvavo kitų rajono mokyklų IT mokytojai (išskyrus Tytuvėnų gimnazijos atstovus). Diskusijos dalyviai kalbėjo apie sėkmingą pamoką – kokia ji turėtų būti, išskyrė gimnazijos IT mokytojų stipriąsias puses stebėtose pamokose bei aptarė, ką galima tobulinti.

Anot I. Janušienės, ši diena Jono Graičiūno gimnazijoje buvo geras kvalifikacijos tobulinimo renginys visų gimnazijų ir vidurinių mokyklų IT mokytojams, kurių mokiniai vis dažniau renkasi šio mokomojo dalyko valstybinį egzaminą.

Mes, gimnazijos IT mokytojai, tikimės, kad kitais metais tokia diena vėl bus organizuota, ji taps tradicine, o „stebėtojų“ ratas bus didesnis.

 

Algirdas Barančiukas,
Kelmės J. Graičiūno gimnazijos
IT mokytojas metodininkas