Pamoka apie socialinę atskirtį

prie pavadinimo

Lapkričio 26 d įvyko integruota anglų kalbos pamoka apie socialinę atskirtį. Tai dalis gimnazijoje vykdomo Erasmus+ projekto „Publishing House of Arts“, kuris apima ugdymo procesą ir popamokinę veiklą.

IIc klasės mokiniai iš pradžių žaidimo forma išbandė grupių susidarymo ir joms priklausymo pasekmes žmogaus asmenybei. Po to žiūrėjo vaizdo medžiagą ir raštu vertino, analizavo situacijas. Galiausiai jie pateikė savo socialinės atskirties apibrėžimą. Tai, pasirodo, nelengva užduotis.

Šios pamokos tikslas buvo projekto dalyvių socialinės atskirties ir jos formų suvokimo didinimas.

Ineta Leščiauskienė,
anglų kalbos mokytoja