Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojų viešnagė

dovana

Gruodžio 9-ąją mūsų gimnazijoje viešėjo Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojų delegacija, vadovaujama šios mokyklos direktoriaus Vitalio Balsevičiaus. Mūsų gimnazijoje buvo surengta metodinė diena.

Direktorius Rimas Bielskis ir jo pavaduotoja Živilė Klimienė pristatė mūsų gimnaziją, Informacijos, Sveikatingumo, Technologijų centrus, Muzikos, Garso įrašų studijas, aptarė jų įtaką ugdymui. Buvo dalintasi gerąja patirtimi, kaip informacinės komunikacinės technologijos prasmingai naudojamos ugdant jaunus žmones, aptarta ugdymo centrų kaip praktinių-kūrybinių laboratorijų veikla, pasakota, kaip juose, įgyvendinant įvairius projektus, integruojamos įvairių mokomųjų dalykų žinios. Svečiams buvo pristatyta ir leidybos centro veikla bei mūsų gimnazijoje išleisti leidiniai.

Po to svečiai apžiūrėjo centrus ir kabinetus bei susitiko su savo kolegomis – mūsų gimnazijos mokytojais. Metodinėse grupėse buvo diskutuojama, dalijamasi gerąja darbo patirtimi. Susitikimui baigiantis, apsikeista atminimo dovanėlėmis.