Šventų Kalėdų rytmetys gimnazijoje

prie pavadinimo

Laikas šių metų rožinį jau sukalbėjo iki pabaigos…
Po mėnesį – lyg karoliuką – atiduodamas į mūsų delnus.
Gerai, kad ne visi darbai, ne visos viltys išsipildžiusios,
Vadinasi, – dar vieną metų rožinį kalbėsime.
Tik būkit kantrūs,
Kai lauksim išsipildymo trapios aušros,
Kai brausimės į šviesą per dygius brūzgynus,
Kai šauksimės pro rūką – lyg išganymo – šviesos…
Kalbėkim naują rožinį
Ir būkime nuoširdūs.

Penktadienį, gruodžio 19-ąją, mūsų gimnazijos bendruomenė rinkosi į tradicinį šventų Kalėdų rytmetį. Jį sveikinimo žodžiu pradėjo direktorius Rimas Bielskis, linkėjęs visiems džiaugsmingų šv. Kalėdų, laimingų ir sėkmingų Naujųjų Metų. Prasmingų švenčių susirinkusiems palinkėjo, įžvelgti stebuklus kasdienybėje ragino ir gimnazijos tikybos mokytojas kunigas Donatas Grigalius. Etikos mokytoja Aurelija Grincevičienė už labdaringą veiklą įteikė padėkos raštus gimnazistams – jie aktyviai talkino Maisto banko akcijoje.

Rytmečio metu skambėjo gimnazistų atliekamos kalėdinės giesmės ir dainos, eilėraščių posmai, vertę susimąstyti apie gyvenimo prasmę.

Parengti šv. Kalėdų rytmečio programą gimnazistams padėjo muzikos mokytojas Svajūnas Klimas ir lietuvių kalbos mokytoja Vaida Karabienė.