Apie dvarus ir pirkias – Kelmės krašto muziejuje

prie pavadinimo

Sausio 9 d. mūsų gimnazijos pirmokams Kelmės krašto muziejuje vyko netradicinė istorijos pamoka „Dvarai ir pirkios“, kurią vedė istorijos mokytoja metodininkė Rima Servienė, jai talkino šio muziejaus darbuotojas R.Serva. Pamokos tikslai buvo atskleisti įvairių Lietuvos luomų pasaulėžiūros, buities ypatybes; ugdyti suvokimą, kad XIX a. Lietuva buvo žemės ūkio kraštas ir, pasitelkus autentiškus daiktinius istorinius šaltinius, formuoti istorinius vaizdinius.

Pamokos pradžioje pirmokams buvo pateiktas naujų sąvokų sąrašas (balana, baudžiavinis ūkis, guvernantė, kontušas, palivarkas, prievaizdas, putra, žiponas). Vėliau mokytoja aiškino, kodėl XIX a. Lietuvos ūkis buvo vadinamas baudžiaviniu ūkiu, kokia ūkinė veikla buvo plėtojama dvaruose ir konkrečiai Kelmės dvare.

Pirmame muziejaus aukšte įrengtoje dvarininkų svetainės ekspozicijoje buvo pasakojama apie bajorų gyvenimo būdą, vertybes. Mokiniams reikėjo atsakyti, kokios interjero detalės rodo, kad gyventa pasiturinčių bajorų (tą liudijo puošnūs veidrodžiai, porceliano indai, giminės portretai ir kt.). Atkreiptas dėmesys į Juliaus Gruževskio portretą. Mokiniai turėjo prisiminti, su kokiu svarbiu Lietuvos istorijos įvykiu siejamas šis bajoras. Žinoma, pirmokai prisiminė ir trumpai apibūdino 1831 m. sukilimo pradžią ir šio sukilimo veikėją J.Gruževskį.

Antrame muziejaus aukšte įrengtoje valstiečio trobos ir buities rakandų ekspozicijoje mokytoja R.Servienė papasakojo apie valstiečio kasdienį gyvenimą ir buitį. Mokiniai apžiūrėjo namų apyvokos reikmenis ir bandė apibūdinti, atspėti, kaip ir kam jie buvo naudojami. Paskui gimnazistai lygino bajorų ir valstiečių gyvenamosios aplinkos skirtumus.

Grįžę į salę, mokiniai  pasiskirstė į grupes. Jiems parodyti dešimt daiktinių istorijos šaltinių (namų apyvokos reikmenys, įrankai, prietaisai). Kiekvienos grupės nariai, pasitarę tarpusavyje, turėjo nuspręsti, kas yra arba kam naudojamas demonstruojamas daiktas. Po grupių pasisakymų mokytoja R.Servienė pakomentavo atsakymus ir pati pristatė kiekvieną demonstruotą daiktą.

Istorijos pamoka muziejuje buvo įdomi: gimnazistai išmoko naujų sąvokų, palygino bajorų ir valstiečių gyvenimo, buities skirtumus, susipažino su muziejaus ekspozicijomis.

Rima Servienė,
istorijos mokytoja metodininkė