Mokėmės surengti spaudos konferenciją

prie pavadinimo

Mūsų gimnazija –  tarptautinės programos Erasmus+ dalyvė, parengėme projektą „Menų spaustuvė“. Viena šio projekto veiklų – surengti spaudos konferencijos simuliacijų, išsiaiškinti, kokios būna spaudos konferencijos, kaip joms pasiruošti, kaip  sudominti žurnalistus savo veikla, kaip įdomiau šią veiklą pristatyti.

Pirmoji spaudos konferencijos simuliacija vyko sausio pabaigoje gimnazijos konferencijų salėje. Ją rengė projekto dalyviai – IIc klasė, J. Graičiūno gimnazijos leidybos centras, laikraštis „Naujoji Vaivorykštė“, projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Ineta Leščiauskienė ir gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė, kuri vedė šią spaudos konferenciją. Spaudos konferencijos veiklą stebėjo ir anglų kalbos mokytojos Živilė Sodaitienė, Gitana Rudzevičiūtė, Snieguolė Zavadskienė, lietuvių kalbos mokytoja Virginija Balabonienė, istorijos mokytoja ir IIc klasės auklėtoja Reda Sakalauskienė – joms, kaip ir kitiems suinteresuotiems asmenims, konferencijai besiruošiantys gimnazistai įteikė pačių sukurtus kvietimus.

Spaudos konferencijos tikslas – pateikti ir sužinoti kuo daugiau informacijos apie projektą „Menų spaustuvė“, susipažinti su jo veikla, tikslais. Svarbu ir išmokti elgtis spaudos konferencijos metu: įdėmiai klausytis, pateikti klausimus, deramai į juos atsakyti.

Likus savaitei iki spaudos konferencijos simuliacijos jos dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes: pranešėjus ir korespondentus. Pastarieji, pasipuošę savo sukurtomis kortelėmis su atstovaujamų laikraščių ir žurnalų pavadinimais, spaudos konferencijos metu turėjo įdėmiai klausytis informacijos, pateikti klausimus, kad galėtų parengti spaudos publikacijų. Pranešėjai turėjo tiksliai, aiškiai ir plačiai pateikti informaciją apie projektą bei atsakyti į jiems pateiktus klausimus. Spaudos konferencijoje buvo pristatyti projekto „Menų spaustuvė“ tikslai, biudžetas, partneriai, artimiausiu metu numatomos veiklos, pranešėjų nuomonės apie šį projektą ir kita informacija. Pranešėjai sulaukė daug korespondentų klausimų – į juos visus buvo atsakyta.

Spaudos konferencijai ruoštis, joje dalyvauti buvo įdomu. Tai buvo gera proga ir išmokti naujų dalykų, ir tobulinti jau įgytas žinias, įgūdžius, ypač viešojo kalbėjimo. Jai pasibaigus turėjome atlikti namų darbus: anglų kalba (nes Erasmus+ projekto darbo kalba – anglų, ja bendraujame su savo partneriais iš Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos) turėjome parašyti savo įspūdžius iš šios konferencijos arba parengti spaudos publikaciją.

Kita spaudos konferencijos simuliacija vyks jau Prancūzijoje, į kurią kelmiškiai gimnazistai vyks vasario mėnesį.

Emilija Sasnauskaitė