Renginių ciklas, skirtas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 75 metų jubiliejui, prasidėjo…

prie pavadinimo

…gimnazistų sukurtų jubiliejinių ženklų ir rašinių parodos „Mokyklai ir Lietuvai – su meile“ atidarymu. Jį pradėjusi direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė priminė svarbias ir Lietuvai, ir mūsų gimnazijai datas – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį ir gimnazijos įkūrimo 75-metį, todėl ir parodos eksponatai skirti mokyklai ir Lietuvai. Ekspozicijoje – 15 mokyklos jubiliejui sukurtų ženklų, rašiniai apie mokyklą, laiškai Lietuvai… Parodos atidarymo metu kalbėjusi lietuvių kalbos mokytoja Vilma Paulauskienė aptarė rašinius, citavo gimnazistų mintis, jubiliejui skirtus ženklus pristatė technologijų mokytojas Martynas Turevičius. Direktorius Rimas Bielskis dėkojo visiems, kurie surengė parodą, o Ž.Klimienė renginio pabaigoje pacitavo gimnazisto Mindaugo Gorio mintis iš laiško Lietuvai: „Labas rytas, Lietuva, mūsų gimtoji žeme, Tėvyne. Tu pagirta tarp lietuvių. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums už mūsų šiukšles, už mūsų nepagarbą gamtai. Šventoji Lietuva, Europos kultūros centro šalie, neleisk mums emigruoti į užsienį ir suteik galimybę gerai gyventi mums ir mūsų vaikams“.

Konferencijų salėje veikė gimnazijos Leidybos centre išleistų leidinių paroda. Joje eksponuoti nuo 1998 m. kasmet leidžiami mokinių ir mokytojų kūrybos almanachai, gimnazistų autorinės kūrybos rinkiniai, metodiniai leidiniai, prisiminimai apie mokyklą ir joje dirbusius mokytojus, kvietimai, programėlės įvairiems renginiams. Šioje parodoje buvo galima pamatyti ir 1994 m. gimnazijoje pradėto leisti laikraščio „Vaivorykštė“ bei atsinaujinusio laikraščio „Naujoji Vaivorykštė“ numerius.

Balandžio 10 d. 16 val. į J.Graičiūno gimnazijos 75 metų jubiliejui skirtą koncertą „Sugrįžimų valanda“ pakvietė muzikos mokytojo Svajūno Klimo vadovaujami muzikantai: buvusių ir dabar besimokančių mokinių bei mokytojų bigbendas (gimnazistai M.Ralovėcas, G.Šurna, M.Jafimovas, G.Miklovaitė, M.Sakalauskas, G.Andrulis, U.Drazdovas, T.Jucevičius, A.Bražiūnas, L.Mikalauskas, M.Šimkus, buvę mokiniai R.Slunksnys, A.Dzimidas, mokytojai E.Ūksas, A.Tamašauskas, S.Klimas), muzikos studija „Obertonas“, dainininkai Jorūnė Antanaitytė ir Armandas Druktenis, merginų ansamblis. Koncerto metu šoko mokytojos Dianos Bakšienės mokiniai Algirdas Jasaitis ir Gerda Levickytė. Koncerto scenarijų kūrė ir šventę vedė lietuvių kalbos mokytoja Valerija Puišienė, jai talkino abiturientai Gintarė Danauskaitė ir Saulius Kasparavičius.

Šventėje kalbėjęs direktorius Rimas Bielskis trumpai priminė gimnazijos istoriją ir pasveikino visus susirinkusius, mokiniai įteikė gėlių visiems mokykloje dirbusiems ir dabar dirbantiems mokytojams ir darbuotojams. Informacinių technologijų mokytojas Algirdas Barančiukas, pristatęs projektą „Gimnazijos istorija internete“, pakvietė visus prisidėti prie jo įgyvendinimo: siųsti prisiminimus, nuotraukas ir taip sugrįžti į savąją mokyklą.

Savo prisiminimais apie mūsų mokyklą dalijosi nuo 1950 m. čia dirbusi mokytoja Genovaitė Rutkūnienė, apie moksleivišką gyvenimą pasakojo mūsų mokyklą baigę ir dabar joje dirbantys mokytojai Eugenijus Jafimovas, Rima Servienė. Į šventę iš Vilniaus atvykusi buvusi gimnazistė, dabar TV žurnalistė Kristina Garalevičiūtė pasakojo apie gimnaziją kaip apie antruosius namus, į kuriuos visada gera sugrįžti, vaizdo įrašą su sveikinimo žodžiais ir nuoširdžiais palinkėjimais atsiuntė aktorė ir režisierė Sigutė Pikturnaitė, kuri labiausiai gimnazijoje vertino laisvę, galimybę išreikšti save, būti suprastai aplinkinių. Įdomu, jog abi merginos jau besimokydamos gimnazijoje atrado savo pašaukimą: Kristina buvo gimnazijos laikraščio „Vaivorykšė“ žurnalistė, o Sigutė vaidino dramos studijoje „Savi“. Šventės vedėja V.Puišienė perskaitė ir buvusių mokytojų B.Garšvienės, M. ir A.Dzienų, buvusio mokinio, dabar Lietuvos Respublikos Seimo nario K.Masiulio sveikinimo žodžius visiems, susirinkusiems į šventę.

Šventės metu gimnazistams buvo įteiktos premijos. Direktorius R.Bielskis A.Mikalajūno premiją įteikė IVb klasės mokinei Simonai Glazauskaitei, „Mokslo“ premiją – Ic klasės mokiniui Ugniui Drazdovui. „Hipokrenės“ premiją IIId klasės mokiniui Gabrieliui Šurnai įteikė mokinių ir mokytojų kūrybos klubo „Hipokrenė“ pirmininkė V.Puišienė. „Muzikos“ premiją jos steigėjas A.Šlefendorfas įteikė IIId klasės mokiniui Mantui Ralovėcui, „Sporto“ premijos, kurią įsteigė tinklinio sporto klubas „Rūta“, laureate tapo IVd klasės mokinė Karolina Mockaitytė, o Nerijaus Šarausko vertimų biuro įsteigtą „Amatų“ premiją N.Šarauskas įteikė IIIa klasės mokinei Aušrinei Dapnytei.

Nuskambėjus paskutinei koncerto dainai „Apie mus“, gimnazijos bendruomenę sveikino susirinkę į šventę svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo narė A.Monkauskaitė, Kelmės mero pavaduotojas K.Bilius, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas S.Michailovas bei šio skyriaus vyr. specialistė D.Stonienė, savivaldybės tarybos narys P.Račkauskas, Kelmės miesto seniūnas R.Atkočaitis, „Aukuro“ ir „Kražantės“ mokyklų direktoriai A.Zavadskienė ir S.Jokubauskas ir kiti. Kaip visada, į savo buvusią mokyklą su dovanomis iš Vilniaus atskubėjo ir šiltą kalbą pasakė Romanas Paulauskas, nuoširdus įvairių projektų gimnazijoje rėmėjas.

Aidint bigbendo atliekamo maršo garsams, šventė baigėsi. Kitas gimnazijos 75-mečio jubiliejui skirtas renginys – buvusių ir dabar besimokančių gimnazistų stalo teniso ir tinklinio varžybos – vyks gegužės 1 dieną.