Susitikimas su projekto „Misija – Sibiras“ dalyviu Andriumi Bautroniu

prie pavdinimo

Balandžio 17 dieną mūsų gimnazijoje vyko integruota lietuvių kalbos, istorijos bei pilietiškumo pamoka. Joje dalyvavo I-II gimnazijos klasių mokiniai, o šią pamoką vedė projekto „Misija – Sibiras“ dalyvis Andrius Bautronis.

Šio projekto tikslas – puoselėti istorinę atmintį bei ugdyti jaunimo patriotiškumą. Kaip pats Andrius minėjo, projektas neatsiejamas nuo tremties bei įkalinimų istorijos. Andrius priminė gimnazistams istorijos faktus: 1939 m. pasirašytas Ribentropo-Molotovo paktas, kai Stalinas ir Hitleris dalijosi Europą, ir 1941 m. birželio 14-18 dienomis vyko pirmieji masiniai trėmimai, kurių metu atsikratyta Lietuvos inteligentija: gydytojais, mokytojais, kariškiais. Į gyvulinius vagonus buvo sugrūsta ir išvežta apie 17 tūkst. Lietuvos žmonių. Nei amžius, nei liga, nei socialinė padėtis negalėjo nė vieno išgelbėti, žmonės buvo išvežti į nežinomybę. Gyvenimas Sibire išbandė tremtinių gebėjimą išgyventi nežmoniškomis sąlygomis, nepalūžti.

Projekto „Misija – Sibiras“ užduotis – vykti į Sibirą ir sutvarkyti Lietuvos tremtinių kapus bei susitikti su ten gyvenančiais lietuviais. Tai, anot, Andriaus, nėra ekskursija ar pasivaikščiojimas po Sibiro vietoves. Tai ekspedicija, kurios metu laukė sunkus darbas, reikalaujantis tiek fizinės jėgos, tiek dvasinio nusiteikimo. Andrius mums virtualiai parodė, ką jis ir jo komanda nuveikė šios ekspedicijos, kuri truko dvi savaites, metu. Sutvarkytos devynerios kapinės, pastatyti keturi kryžiai, surengtas ne vienas susitikimas.

Ekspedicija kiekvienais metais prasideda liepos 17 dieną, kadangi ši diena yra lietuvių vienybės diena. Prieš ekspediciją vyksta dalyvių atrankos bei pasiruošimas, kurio metu rengiami žygiai ir susitikimai su buvusiais tremtiniais. Iš 700 asmenų, norėjusių dalyvauti pastarojoje ekspedicijoje, buvo atrinktas 71. Jiems dar Lietuvoje buvo surengtas nelengvas bandomasis žygis po Dzūkiją. Į ekspediciją „Misija – Sibiras“ pateko 15 iš jų. Tai jauni žmonės, kuriems rūpi ne tik Lietuvos istorija, bet ir dabartis, todėl kiekvienas ekspedicijos dalyvis dar metus po ekspedicijos dalyvauja susitikimuose su įvairiomis Lietuvos bendruomenėmis, pasakoja apie Sibire atliktą darbą bei skatina Lietuvos jaunimą dalyvauti panašiuose renginiuose.

Mums Andriaus pasakojimas buvo tikra patriotiškumo pamoka, todėl ne vienas antrokas užsiregistravo puslapyje www.misijasibiras.lt, tikėdamasis atlikti savo misiją.

 Kornelija Vyšniauskaitė ir Gabrielė Mockutė