Susitikimas su vyskupu Eugenijumi Bartuliu

prie pavadinimo

Balandžio 23 dieną gimnazijoje lankėsi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, lydimas mūsų tikybos mokytojo kunigo Donato Grigaliaus, kitų dvasininkų.

Aktų salėje į svečius kreipėsi, juos pasveikino ir dovaną – Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 1940–2014 metų kalendorių – įteikė gimnazijos direktorius Rimas Bielskis, gimnazistai M.Ralovėcas, G.Šurna, G.Andrulis, A.Druktenis, D.Andriulytė, G.Miklovaitė, R.Kelpšas pagrojo ir padainavo tris dainas.

Po to kalbėjęs vyskupas E.Bartulis mokinius kvietė į Jaunimo dienas, vyksiančias birželio 27 d.–28 d. Alytuje, dalijosi jaunystės bei studijų Kauno kunigų seminarijoje prisiminimais. Įdomu, kad pirmoji E.Bartulio paskyrimo vieta, pabaigus studijas, buvo Kelmė – 1976 m. jis buvo paskirtas Kelmės parapijos vikaru.Kalbėdamas vyskupas pabrėžė meilę artimui, nes pasaulyje svarbiausia yra meilė, supratimas, atjauta… Pasidžiaugęs mūsų mokykla ir mokiniais, vyskupas E.Bartulis pakvietė visus kartu sugiedoti giesmę.

Baigiantis susitikimui, direktorius R.Bielskis padėkojo už apsilankymą, o mūsų mokyklai vyskupas E.Bartulis dovanojo fotografijų albumą su Kryžių kalno vaizdais bei 2015 metų kalendorių „Šventųjų relikvijos Lietuvoje“. Abiejų leidinių fotografijų autorius – pats vyskupas, kurio vienas iš pomėgių yra fotografuoti. Ant albumo „Kryžių kalnas“ vyskupas užrašė tokius žodžius: „Mielajam gimnazijos direktoriui Rimui ir visai bendruomenei gausios Dievo palaimos nuoširdžiai linki Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas“.

Kitą vizito mūsų gimnazijoje dalį vyskupas bendravo su gimnazijos mokytojais.

Emilija Sasnauskaitė