Mūsų gimnazija – naujame Erasmus+ projekte!

prie pavadinimo

Šiais metais mūsų gimnazijoje pradedamas įgyvendinti Europos Sąjungos remiamas Erasmus+ programos projektas  „Conflict ResolUtion for better ScHool management“ (Mokykloje kylančių konfliktų sprendimas ir valdymas).

Pagrindinė projekto, kuris truks dvejus metus, idėja – padėti projekte dalyvaujančių mokyklų bendruomenėms atpažinti konfliktų priežastis bei pasiūlyti inovatyvias priemones jiems spręsti. Projektas apims socialinėje, darbo bei virtualioje erdvėje kylančias problemas. Jį įgyvendinsime su dar keturių šalių partneriais: Italijos, Ispanijos, Turkijos ir Portugalijos mokyklomis.

Projekto koordinatorė gimnazijoje – vyresnioji anglų kalbos mokytoja Snieguolė Zavadskienė.