Išvyka į Šarnelę

prie pavadinimo

2015 metų spalio 7 dieną mūsų gimnazijos IVa klasės mokiniai ir  lietuvių kalbos mokytoja Vaida Karabienė vyko į Šarnelę Vytauto Mačernio ,,Vizijų“ takais. Kartu su Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokiniais ir lietuvių kalbos mokytojomis aplankėme poeto tėviškę ir „Vizijų“ įamžinimo vietas, ,,Žaliąją trobelę“, kurioje surinkta informacija apie Vytautą Mačernį. Septyniose „Vizijų“ vietose mūsų mokyklos mokiniai ir Sedos gimnazistai skaitė „Vizijas“, klausė pasakojimų. Visi renginio dalyviai ant poeto kapo padėjo gėlių, uždegė žvakeles ir pagerbė kūrėją malda.

Padėkoję Sedos gimnazijos mokiniams bei mokytojoms, patraukėme į namus. Naudodamiesi proga, jog esame Žemaitijos krašte, aplankėme Barstyčių akmenį, kurisyra didžiausias akmuo šalyje. Kelionė buvo naudinga, informatyvi ir kupina gerų emocijų.

Aušrinė Dapnytė