Tolerancijos renginių savaitei pasibaigus

prie pavadinimo

Kelmės J.Graičiūno gimnazijoje vyko renginių savaitė, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. Tarptautinė tolerancijos diena nuo 1995 m. UNESCO sprendimu minima lapkričio 16-ąją.

Per etikos, pilietiškumo pamokas mokiniai diskutavo apie tolerancijos, pakantumo kitaip mąstančiam, atrodančiam, neįgaliajam, ligoniui reikšmę. Savaitės metu, atsiliepdami į Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kvietimą, gimnazistai kūrė tolerancijos mozaiką: kiekviena klasė tolerancijos tematika apipavidalino pasirinktą žodžio TOLERANCIJA raidę, buvo sukurta ir mozaika, liudijanti apie gimnazijos bendruomenės veiklą, susijusią su tolerancija, atjauta, supratingumu, labdara, socialinės atskirties mažinimu.

Gimnazistai pristatė įgyvendinamus tarptautinius Erasmus+ projektus, susijusius su stereotipų laužymu, tolerancijos ugdymu, kultūriniu pažinimu: „Menų spaustuvė“, „Mokykloje kylančių konfliktų sprendimas ir valdymas“.

Gimnazijos antrokai susitiko ir tolerancijos, diskriminacijos, imigracijos temomis diskutavo su buvusiu mūsų gimnazistų prezidentu, dabar Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinės politikos specialybės III kurso studentu Aidu Gedminu.

Paskutiniąją Tolerancijos savaitės dieną aktų salėje vyko srautinė pamoka, kurią surengė gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro veiklą organizuojantys mokytojai. Pamokos tema buvo „Tolerancija vakar, šiandien ir ateityje. Tolerancija ir pakantumas Kelmės istorijoje“. Pamoką pradėjusi direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė pasidžiaugė, kad toleranciją mūsų gimnazistai suvokia kaip ypač svarbią vertybę. Ji priminė, kad gimnazijoje 2013 metais atlikto Pilietiškumo suvokimo tyrimo duomenimis, į pirmąjį vertybių dešimtuką I-II klasių gimnazistai iškėlė toleranciją, jai pagal vertybių skalę teko šeštoji vieta.

Pamokos metu pranešimą „Tolerancija ir pakantumas Kelmės istorijoje“, iliustruotą senosios Kelmės nuotraukomis, skaitė gimnazistės Gabija Križanauskaitė ir Gina Kelpšaitė.Gimnazistams buvo įdomu sužinoti, kaip per kelis šimtmečius Kelmėje susiformavo tam tikra skirtingų religinių konfesinių, tautų bendro sugyvenimo ir pakantumo vieni kitiems kultūra, kaip taikiai sugyveno Kelmės gyventojai lietuviai ir žydai, vokiečiai, lenkai, rusai. Veikė katalikų, protestantų bažnyčios, dvi sinagogos, žydų dvasinė mokykla, o Kelmės gimnazijoje mokėsi įvairių tautybių jaunuoliai. Istorijos mokytojas Egidijus Ūksas parengė Ic klasės gimnazistų atliktos kelmiškių apklausos apie toleranciją apžvalgą – deja, teko pripažinti, kad dalis apklaustųjų Kelmės žmonių nebūtų labai pakantūs kitos tautos ar religijos kaimynams… 

Tarptautinių projektų koordinatorė anglų kalbos mokytoja Ineta Leščiauskienė papasakojo, kuo naudingi yra šie projektai, kuriuose dalyvauja mūsų gimnazija, kaip jie plečia jauno žmogaus akiratį, kultūrinį pažinimą, ugdo toleranciją, bei paragino juose aktyviai dalyvauti. Apie tai, kaip „ištirpsta“ stereotipai pabuvus svečiose šalyse, ko iš kitų tautų žmonių galima pasimokyti, kalbėjo ir gimnazistė Emilija Sasnauskaitė, su projekto komanda viešėjusi Turkijoje, Stambule.

Susirinkę į srautinę pamoką gimnazistai, išklausę pranešimų, pasisakymų, turėjo progos pamąstyti ir atsakyti į klausimus, kodėl kartais esame nepakantūs kitos tautybės, religijos, kitų įsitikinimų žmonėms ir ar viską galima toleruoti. Juk tolerancija – tai ne abejingumas, o supratimas, kad pasaulyje esame skirtingi, bet visi reikalingi, verti supratimo ir pagarbos, atjautos ir – jei reikia –  pagalbos.