Gimnazijoje antrą kartą organizuota „Atvirų IT pamokų diena“

IMG_0067

Lapkričio 24 d. gimnazijos informacinių technologijų (IT) mokytojai Ilona Sventickienė, Ilijana Petrauskienė bei Algirdas Barančiukas kolegas, rajono bendrojo lavinimo mokyklose dirbančius IT mokytojus kvietė dalyvauti atvirose IT pamokose.

Vyresnioji IT mokytoja I. Sventickienė kvietė stebėti pamokas „Sąlyginė funkcija IF ir procentų skaičiavimas“ (IIIa klasėje) bei „Datos funkcijos“ (IVd ir IVb klasėse). Mokytoja metodininkė I. Petrauskienė IIIb klasėje vedė pamoką „Tabuliatoriai“, o IVd ir IVb klasėse – „Funkcijos SUM, COUNT, AVERAGE, NOT, OR, AND“. IIIa klasės mokiniai, padedami mokytojo metodininko A. Barančiuko, savo įgūdžius gilino pamokoje „Kelių lygių sąrašai“, o IVd ir IVb klasių mokiniai – pamokose „Sąlyginė funkcija IF“.

Antrą kartą gimnazijos IT mokytojų surengtoje „Atvirų IT pamokų dienoje“ dalyvavo ir pamokas stebėjo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Irena Janušienė, gimnazijos direktorius Rimas Bielskis, rajono IT mokytojai, neseniai gimnazijoje pradėjęs dirbti ekonomikos mokytojas Nerijus Šarauskas.

Stebėtojai negailėjo gerų žodžių gimnazijos IT mokytojams už inovacijas vestose pamokose, gerą pamokų struktūrą bei laiko planavimą. Gimnazijos direktorius R.Bielskis išreiškė viltį, kad šis gimnazijos IT mokytojų rengtas bei tradiciniu tampantis metodinis renginys gali būti paskata ir kitiems gimnazijos mokytojams organizuoti kažką panašaus, nes jų patirtis, kompetencijos tai daryti leidžia.

Algirdas Barančiukas,
IT mokytojas metodininkas