Tradicinį Šventų Kalėdų rytmetį gimnazijoje…

prie pavadinimo

… pradėjo direktorius Rimas Bielskis, pasveikinęs bendruomenę artėjančių švenčių proga.

Rytmečio vedėjai – ketvirtos klasės mokiniai Karolis Reimeris, Karolina Jakavičiūtė, Edgaras  Vainius, Laura Vereikytė, Danguolė Čerbinaitė, Sigitas Jokubaitis – rankose laikydami po mažą žvakutę į visus kreipėsi: „Adventas – tai laikas, kada vienas kitame uždegame po mažą žiburėlį. Žiburėlį drąsos ir atleidimo, žiburėlį meilės ir draugystės, žiburėlį pagalbos ir ramybės, žiburėlį padrąsinimo ir užuojautos, žiburėlį švelnumo ir paramos, žiburėlį supratimo ir džiaugsmo. Adventas – tai metas, kad šiluma užplūsta mūsų širdis. Šiluma išaušusio ryto ir mėlyno vakaro, šiluma nukritusios snaigės ir džiugesio ašaros, šiluma mylinčio žvilgsnio ir savęs aukojimo, šiluma pirmojo žingsnio ir žemės po kojomis, šiluma tėviškės lango ir žmogaus gimimo, šiluma kantraus buvimo ir tylaus atodūsio…“

Po giesmės „Tyli naktis“, kurią atliko gimnazistų ansamblis, žodį akademinei bendruomenei tarė Kelmės parapijos klebonas Mindaugas Grigalius.

Kalėdinio rytmečio metu skambėjo gimnazistų Jorūnės Antanaitytės, Viktorijos Brazaitės, Deimantės Andriulytės, Monikos Akstinaitės, Deimantės Mankevičiūtės, Miglės Poškutės, Ugniaus Drazdovo, Gabrieliaus Šurnos, Manto Ralovėco, Armando Druktenio, Grigo Andrulio, Rimos Vaitekūnaitės, Mariaus Sakalausko, Luko Mikalausko atliekamos giesmės ir dainos, grojo gimnazijos pučiamųjų kvintetas, muzikos studija „Obertonas“ atliko grupės „Pelenai“ dainą „Lopšinė“.

Kalėdinį rytmetį organizavo ir muzikantus bei dainininkus parengė muzikos mokytojas ekspertas Svajūnas Klimas, tekstus parinko ir šventės vedėjus parengė vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Vaida Karabienė.