J. Graičiūno gimnazijoje – naujas tarptautinis Erasmus+ projektas

prie pavadinimo

Šiais mokslo metais mūsų gimnazijoje pradėtas įgyvendinti naujas Europos Sąjungos remiamas Erasmus+ programos projektas ,,Mokykloje kylančių konfliktų sprendimas ir valdymas”. Pagrindinė jo idėja – padėti projekte dalyvaujančių mokyklų bendruomenėms atpažinti konfliktų priežastis bei pasiūlyti inovatyvias priemones jiems spręsti. Projektas apima socialinėje, darbo bei virtualioje erdvėje kylančias problemas. Jį įgyvendiname kartu su dar keturių šalių partneriais: Italijos, Ispanijos, Turkijos ir Portugalijos mokyklomis.

Gimnazijos mokinių ir mokytojų delegacija, vadovaujama projekto koordinatorės Snieguolės Zavadskienės, vieną vasario savaitę praleido Portugalijoje, Algarvės regione, Olhão mieste. Susitikimo tikslas buvo susipažinti su šiuo metu labai aktualia imigracijos tema, jos keliamomis problemomis bei pasidalinti patirtimi, kaip jas spręsti. Prieš išvykdami į Portugaliją tarptautinio projekto dalyviai išanalizavo savo mokyklų ir rajonų  situaciją tuo klausimu.

Mums, kelmiškiams, tai buvo tikrai sunki užduotis, nes mūsų gimnazijoje nėra imigrantų, todėl atlikome teorinę apklausą: išsiaiškinome, ar gimnazistai norėtų sėdėti viename suole su iš kitos šalies atvykusiu ir kitos kultūros mokiniu, ar jiems būtų priimtinas kitoks požiūris, tradicijos, įpročiai. Atsakymai buvo patys įvairiausi: teigiamai imigrantų atžvilgiu nusiteikę įvardijo norą pažinti kitas kultūras bei tai, kad visi žmonės lygūs; neigiamai vertinantys imigrantus – terorizmo baimę, kalbos barjerą bei netoleranciją. Gimnazistų manymu, žmonėms, atvykusiems į svetimą šalį, sunku išmokti naują kalbą, suprasti gyvenimo būdą ir tradicijas, priprasti prie klimato ir maisto, jie gali neturėti darbo ir pinigų.

Portugalijoje visos delegacijos savo namų darbus apie imigraciją pristatė užsiėmimų mokykloje metu, taigi, turėjome galimybę pamatyti puikius pavyzdžius, kaip mūsų šalių partnerių ugdymo įstaigose bei šalyse yra rūpinamasi imigrantais, kokios vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos jiems teikia pagalbą, kokios problemos kyla ir kaip jas galima spręsti.

Ką reiškia būti imigrantu, mūsų gimnazistai Aušrinė Mickūnaitė, Šalnė Liaudanskytė, Rimgaudas Norvaišas, Greta Kybartaitė ir Bernadeta Sabaliauskaitė patyrė tiesiogiai dalyvaudami ugdymo procese: jie po vieną ėjo į pamokas, kurios, žinoma, vyko portugalų kalba, jie nepažinojo nė vieno klasės draugo, mokytojus matė pirmą kartą gyvenime. Tos emocijos, kurias patyrė, – neįkainojama patirtis, kuria gimnazistai dalijasi grįžę namo į Lietuvą šeimose, draugų bei kitų projekto dalyvių tarpe. Tikrai žinau, kad tarp jų neliko nė vieno priešiškai nusiteikusio  imigrantų atžvilgiu.

Portugalijoje dar turėjome galimybę susitikti ir pabendrauti su Olhao mokykloje besimokančiais imigrantais. Vaikinas, su tėvais prieš septynerius metus emigravęs iš Ukrainos, pasakojo naujoje šalyje nesusidūręs su jokiais sunkumais, lengvai radęs draugų, per metus išmokęs naują kalbą; su šeima iš Indijos atsikėlusi mergina taip pat lengvai pritapo naujoje vietoje, jai padėjo tai, kad vyresnioji sesuo jau buvo anksčiau pradėjusi mokytis toje mokykloje. Kalbant apie imigraciją į Portugaliją, galima paminėti, kad tai populiari šalis Anglijos ir Vokietijos senjorų tarpe: visus metus puikus oras, nuostabus maistas, o kainos žemesnės negu Lietuvoje.

Per labai greitai prabėgusią savaitę mes dar spėjome padirbėti pagrindiniame Algarvės regiono Maisto banko paskirstymo punkte, aplankyti Faro miestą, pasigrožėti nuostabia Portugalijos gamta bei įsigyti daug naujų draugų.  Mūsų gimnazija džiaugiasi Švietimo mainų paramos fondo dėka galėdama sudaryti sąlygas savo mokiniams įgyti neįkainojamos darbo tarptautinėje komandoje patirties. Esame įsitikinę, kad tai prisidės prie geresnės mūsų visų ateities Europoje kūrimo.

Kitas projekto ,,Mokykloje kylančių konfliktų sprendimas ir valdymas” etapas vyks Italijoje gegužės mėnesį, jo metu nagrinėsime darbe kylančių konfliktų priežastis bei mokysimės tuos konfliktus spręsti.

Snieguolė Zavadskienė,
Kelmės J.Graičiūno gimnazijos vyresnioji anglų kalbos mokytoja,
projekto koordinatorė