Paminėta Tarptautinė tolerancijos diena

td1

Lapkričio 16-tą dieną mūsų gimnazijoje buvo minima Tarptautinė tolerancijos diena. Šiais metais dienos simboliu pasirinktas laivas.

Kiekvieno žmogaus laivas yra “kitoks“ ir jį plukdome skirtinga kryptimi. Plaukdami gyvenimo keliu, mes sutinkame laivus, nepanašius į mūsų: kitokių spalvų, kitokios konstrukcijos, skirtingų dydžių, su skirtingomis burėmis Kaip tada elgiamės: juos aplenkiame, šaliname iš savo kelio, nekreipiame jokio dėmesio, o gal pamojuojame iš tolo ar užmezgame draugystę, o gal paleidžiame strėles?  Kai tu žiūri į „kitokį“ nepalankiai, žinok, kad tavo laivas, išplaukęs į didžiuosius vandenis, taip pat gali atrodyti  „kitoks“… Kaip tada jausiesi tu savo laive?

Todėl šiais metais mokiniai statė tolerancijos laivą, per etikos pamokas nagrinėjo tolerancijos sąvoką ir savo mintis užrašė ant spalvotų popierinių žmogeliukų, laivo keleivių. Gimnazistų nuomone, tolerancija – tai pagarba visiems žmonėms, būti tolerantiškam – reiškia būti supratingam, gerbti kitus, jų neskaudinti, tolerancija – tai pagarba ir pakantumas tautinėms, etninėms ir kultūrinėms grupėms, tolerancija – tai draugiškumas.

Šiais metais galime pasidžiaugti, jog mūsų gimnazijoje įkurtas Tolerancijos ugdymo centras, kuris prisijungė prie plataus Tolerancijos ugdymo centrų (TUC) tinklo. TUC (Tolerancijos ugdymo centrų)  tinklo veiklos tikslai – ugdyti ir puoselėti žmogaus teisių kultūrą; profesionaliai ir efektyviai organizuoti mokymą apie totalitarinius režimus, kūrybiškai taikant pažangiausias švietimo programas; įamžinti nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukų atminimą.

Mūsų gimnazijoje Tolerancijos centras įsteigtas, nes mūsų bendruomenė yra  tolerantiška, atvira ir mes dirbame tam, kad nebūtų pamirštos nacių ir sovietinio okupacinio režimo aukos: rengiame Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos ir Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimus; tvarkome ir prižiūrime Holokausto aukų kapus Kelmėje; organizuojame ir lankomės parodose Holokausto tema; lankome Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus ekspozicijas;  parengėme ir gimnazijos leidybos centre išleidome metodinę knygą „Idėjos dirbant su projekto „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ medžiaga“; organizuojame seminarus Kelmės rajono mokytojams; dalyvaujame pilietinėje akcijoje „Atminimo žvakučių šviesa kiekviename lange“; minime Gedulo ir vilties dieną; dalyvaujame įvairiuose pilietiškumą, toleranciją skatinančiuose projektuose ir konkursuose.

Mes skatiname priešintis nepakantumui, smurtui bei diskriminacijai: minime Tarptautinę tolerancijos dieną; dalyvaujame „Savaitė BE PATYČIŲ“ akcijoje; organizuojame Gerumo savaitę; dalyvaujame projektuose, konkursuose, kurie skatina draugystę, lygiavertiškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą.

Daugiau apie Tolerancijos ugdymo centrus galima pasiskaityti Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti interneto tinklalapyje www.komisija.lt