Atvirų durų savaitei pasibaigus

prie pavadinimo

Kelmės J.Graičiūno gimnazijoje pasibaigė tradicinė Atvirų durų savaitė – jos metu organizuojami įvairūs renginiai, pristatantys gimnazijos bendruomenės metų veiklą.

Pirmoji – Gimnazisto – diena prasidėjo į aktų salę iškilmingai įnešant Vyčio vėliavą, kurią gimnazijos bendruomenei dovanojo lenktynininkas Benediktas Vanagas. Po to vyko gimnazistų savivaldos renginiai. Gimnazistų prezidentas Eimantas Gajauskas pateikė metų veiklos ataskaitą, prisistatė kandidatai į prezidentus, protų mūšio metu išrinkta šauniausia gimnazijos klasė – ja tapo IIIc (auklėtoja R.Sakalauskienė). Buvo pristatyta gimnazijoje vykstančių tarptautinių Erasmus+ projektų „Menų spaustuvė“ ir „Mokykloje kylančių konfliktų sprendimas ir valdymas“ veikla, mainų vizitai. Tądien išdalintos įvairios nominacijos gimnazistams ir mokytojams. O naujuoju gimnazistų prezidentu išrinktas IIId klasės mokinys Erikas Rimkus.

Būsimųjų gimnazistų dieną gimnazija sulaukė būrio svečių: mokinių, kurie nuo rugsėjo 1-osios planuoja mokytis gimnazijoje, ir jų tėvelių. Būsimiesiems pirmokams pristatyta gimnazija, surengta ekskursija po mokyklą, būsimieji trečiokai susipažino su vidurinio ugdymo programos modeliu, ugdymo planų susidarymo principais.

Matematikos diena prasidėjo atvira integruota matematikos-lietuvių kalbos pamoka ,,Matematikos terminų kirčiavimas”, kurią Ic klasėje vedė mokytojos Romutė Kurmienė ir Genovaitė Rutkūnienė. Vėliau vyko matematikos protų mūšis. Jame dalyvavo trys jungtinės I ir II klasių gimnazistų komandos: ,,Agrastai”, kurią sudarė Ic klasės mokinės Viktorija Augustytė, Brigita Samušytė, Monika Akstinaitė ir Deimantas Valantiejus, Monika Norkutė iš IId klasės; ,,Tuščia vieta”, kurios nariai Leonora Kirklytė, Dovilė Tifenzenaitė, Akvilė Sarulytė iš Ib klasės ir Ugnius Drazdovas bei Vilius Gečas iš IIc; ,,Spanguolės” – ją sudarė Ia klasės mokinės Egita Banevičiūtė, Rugilė Andrulytė, Miglė Poškutė, Agnė Urbelytė ir IIb klasės mokinys Erikas Barakauskas. Dar vieną komandą ,,Tie geresni” sudarė žiūrovai: Ib klasės mokinės Rugilė Truncytė, Karolina Jenciutė, Danielė Jeselskytė, Grigas Andrulis iš IIa ir Kornelija Jeselskytė iš IIc klasės. Po atkaklios kovos nugalėtoja tapo ,,Agrastų” komanda, antrąją vietą užėmė ,,Tuščia vieta”, trečiąją – komanda ,,Tie geresni”. Protų mūšį organizavo ir renginį vedė mokytojos R.Kurmienės vadovaujami IIId klasės gimnazistai.

Menų dieną gimnazijoje buvo atidaryta IIId klasės mokinės Deimantės Janušauskaitės dailės darbų paroda, pristatyti gimnazijos leidybos centre išleisti leidiniai. O jų šiemet buvo keli: ,,Ateities mokykla” – šiame leidinyje publikuojami Erasmus+ projekto ,,Menų spaustuvė” dalyvių iš Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir, žinoma, mūsų gimnazijos rašiniai ir piešiniai, kuriuose jaunuoliai svajoja, kokia turėtų būti mokykla, kokioje jie norėtų mokytis. O ji, svajonių mokykla, ir labai moderni, ir virtuali, tačiau labai svarbu, mokinių nuomone, kad joje vyrautų šilti ir nuoširdūs, draugiški santykiai.

Kitas leidybos centre išleistas leidinys – 19-asis Kelmės J.Graičiūno gimnazijos mokinių ir mokytojų kūrybos almanacho numeris, kuriame tilpo daugiau kaip šimto autorių kūryba: eilėraščiai, rašiniai, piešiniai, nuotraukos. ,,Sugrįžimų” skyriuje, kuriame publikuojama jau baigusiųjų gimnaziją kūryba, šįkart buvusios gimnazistės, dabar Vilniaus universiteto Kūrybos komunikacijos studijų programos studentės Liucijos Alubickytės darbai. Savo laiške mokyklai, be kita ko, ji rašo: ,,Tai yra vieta, apie kurią negalėčiau pasakyti nė vieno blogo žodžio, vieta, į kurią kartais grįžti norisi net labiau nei į tikruosius savo namus. Galvodama, kodėl taip yra, randu kelis atsakymus.

Visų pirma, mokykla buvo ta vieta, kurioje aš sutikau žmones, man tapusius autoritetais, žmones, dėl kurių aš pati tapau žmogumi. Mokytojai man perdavė ne tik žinias, bet ir vertybes, savo gyvenimo patirtis. Tai mane ir užaugino. Tik mokytojų dėka dabar einu tuo keliu, kuriuo noriu eiti, ir darau tai, kas man patinka ir teikia džiaugsmą. (…) Bet koks mažas mano asmeninis laimėjimas yra palydimas žodžiais: ,,Tai pavyko tik gimnazijos dėka“. Didžiuojuosi, kad buvau Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos dalimi, džiaugiuosi, kad dabar savo veikla atstovauju savo mokyklai, mylimai Kelmei. Tegul dabartiniai gimnazistai žino, kad labai pavydžiu jiems galimybės sėdėti mano didžiųjų autoritetų pamokose. Linkiu gimnazijoje jiems atrasti tai, ką atradau aš – savo kelią”.

Menų dieną pristatyta ir gimnazijos garso įrašų studijoje įrašyta muzikos studijos „Obertonas“ muzikantų Gabrieliaus Šurnos, Manto Ralovėco, Grigo Andrulio ir Mato Jafimovo autorinės kūrybos kompaktinė plokštelė „Obertonas“: 14 metrų nuo žemės“. Jos viršelio dizainas, panaudojant gimnazistės Emilijos Sasnauskaitės nuotraukas, sukurtas leidybos centre. Kompaktinėje plokštelėje – dvylika dainų, susirinkusiems žiūrovams muzikantai pagrojo šešias, o pavadinimą „Obertonas“: 14 metrų nuo žemės“ paaiškino labai paprastai: tiek metrų yra nuo žemės iki ketvirtame gimnazijos aukšte įsikūrusios muzikos studijos – atstumas, padedant vadovui mokytojui Svajūnui Klimui,  išmatuotas tiksliai!

Padėkos ir muzikos dieną surengtas šventinis koncertas, kurio metu įteiktos premijos gimnazistams. ,,Amatų” premiją, kurios steigėjas yra Nerijaus Šarausko vertimų biuras, pelnė IVa klasės gimnazistas Sigitas Jokubaitis. ,,Sporto” premija, kurios steigėjas – Kelmės tinklinio sporto klubas ,,Rūta”, įteikta IIb klasės mokiniui Mariui Barauskiui. ,,Muzikos” premijos steigėjas Alvydas Šlefendorfas šiemet ją įteikė IVd klasės mokiniui Gabrieliui Šurnai, o ,,Hipokrenės” premiją už kūrybinius laimėjimus gimnazijos mokinių ir mokytojų kūrybos klubo ,,Hipokrenė” pirmininkė mokytoja Valerija Puišienė įteikė IVd klasės mokiniui Mantui Ralovėcui. ,,Mokslo” premiją šiemet pelnė IIc klasės mokinys Ugnius Drazdovas, o Antano Mikalajūno premijos laureatė – IIIc klasės mokinė Emilija Sasnauskaitė.

Šventės metu padėkos raštais buvo apdovanota daugiau kaip šimtas gimnazistų, gimnazijos direktorius Rimas Bielskis dėkojo visai gimnazijos bendruomenei už pasiekimus, metų veiklą, rėmėjams – už pagalbą įgyvendinant įvairius projektus ir idėjas.