Minėjome Tolerancijos dieną

prie-pavadinimo

Tarptautinė tolerancijos diena lapkričio 16-ąją minima nuo1995 metų UNESCO sprendimu. Šia diena skatinamas visuomenės pakantumas neįgaliesiems, sergantiesiems, skirtingų tautybių, religijų, skirtingų nuomonių žmonėms. Demokratinėse pasaulio šalyse lapkričio 16-oji minima organizuojant įvairius renginius, kurie stiprina pakantumą, supratingumą kitiems.

Mūsų gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras kasmet prisideda prie Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti iniciatyvos minėti šią dieną visoje Lietuvoje, todėl mes, J.Graičiūno gimnazijos mokiniai, taip pat minėjome Tolerancijos dieną. Šių metų tema – Tolerancijos paukštis.

Per etikos pamokas kartu su mokytoja Aurelija Grincevičiene diskutavome apie toleranciją – pakantumą, supratingumą kitaip mąstantiems, neįgaliems, skirtingų rasių, kultūrų žmonėms. Kalbėjomės, ką reiškia tokius žmones suprasti, atjausti. Diskutavome apie pakantumą draugų tarpe, ką reiškia vienas kito skaudinimas, įžeidinėjimas, užgauliojimas, kaip jaučiasi patyčias patiriantis žmogus… Pamokų metų žiūrėjome filmuotas ištraukas, kur žymūs žmonės pasisako, ką jiems reiškia tolerancija. Mokiniai karpė popierinius paukštelius, ant kurių buvo užrašomi toleranciją reiškiantys žodžiai – tie paukščiai vėliau „nutūpė“ į Tolerancijos medį ir „nuskrido“ į kiekvieną gimnazijos kabinetą. Dailės pamokų metu piešėme piešinius, atspindinčius pagarbą žmonėms, supratingumą vienas kitam – piešiniai eksponuojami parodoje antrame aukšte.

Mano nuomone, tolerancija – labai svarbi vertybė, nes tik tolerantiškas žmogus gali atnešti gerą savijautą kitiems ir pats jaustis gerai. Todėl Tolerancijos dienos renginiai mokykloje man yra reikšmingi, jausmingi, įdomūs.

Agnė Jokubauskaitė