Jaunųjų poetų šventė gimnazijoje

prie-pavadinimo

Paskutiniąją rudens dieną į Kelmės Jono Graičiūno gimnaziją vėl atplasnojo Poezijos paukštė – į tradicinį Poezijos rudenėlį, skirtą poeto Jono Graičiūno atminimui, lydimi savo mokytojų susirinko dvidešimt jaunųjų kūrėjų iš rajono mokyklų.

Juos pasitiko šventiškai papuošta aktų salė ir mūsų gimnazijos ketvirtokai: Deimantė Andriulytė, Eimantė Korytė, Emilija Sasnauskaitė, Armandas Druktenis, Nojus Armonas. Jie ne tik buvo renginio vedėjai – literatūrinė kompozicija pagal poeto Marcelijaus Martinaičio (jam šiemet būtų sukakę 80 metų), kurią gimnazistai parengė vadovaujami mokytojos Valerijos Puišienės, susirinkusius į šventę nuteikė ypatingai. Ji priminė vaikystę, kuri yra dažno kūrėjo įkvėpimo šaltinis… Šį įspūdį pagilino ir A.Druktenio, Grigo Andrulio, Luko Mikalausko atlikta muzika.

Susirinkusius kūrėjus sveikino ir gimnazijos direktorius Rimas Bielskis.

Jaunųjų poetų kūrybos klausėsi vertinimo komisija: laikraščio „Bičiulis“ redaktorė Ona Jautakė, „Vieversio“ klubo prezidentas Viktoras Gulbinas, Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Stonienė,  lietuvių kalbos mokytoja ir klubo „Be rėmų“ vadovė Dalia Griškevičienė, literatė, LR Seimo nario J.Rimkaus padėjėja Janina Skeberdienė, kuri jauniesiems poetams vedė ir kūrybinį užsiėmimą, bei Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro atstovė Raminta Kazlauskienė.

Išklausiusi visų Poezijos rudenėlio dalyvių eilių, komisija pasitarė ir išrinko net aštuonis laureatus – jie buvo apdovanoti atminimo dovanomis, kurias įsteigė J.Graičiūno gimnazija ir komisijos nariai. Laureatais tapo: Kamilė Mikovičiūtė (Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla), Ernestas Gužauskas (Kelmės J. Graičiūno gimnazija), Laura Navickaitė (Kražių Ž. Liauksmino gimnazija), Akvilė Petroševičiūtė (Kražių Ž. Liauksmino gimnazija), Kornelija Atkočaitytė (Kelmės J. Graičiūno gimnazija), Andrius Dinikis (Kelmės profesinio rengimo centras), Austėja Krinciūtė (Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla), Erika Jankantaitė (Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla).

Visi šventės dalyviai apdovanoti Padėkos raštais, pieštukais su Poezijos rudenėlio simbolika, padėkota ir jaunųjų kūrėjų lietuvių kalbos mokytojoms Emilijai Kvietkuvienei, Renei Kondrotienei, Daliai Griškevičienei, Felicijonai Vasiliauskienei, Aušrai Vaitkevičienei, Valerijai Puišienei, Vilmai Paulauskienei, Vaidai Karabienei, Genovaitei Rutkūnienei.

O J.Skeberdienės vadovaujamų kūrybinių dirbtuvių metu visi kartu jaunieji Kelmės krašto poetai sukūrė štai tokį eilėraštį:

Tėvyne mano, man esi
Svarbiausia visada
Aš sieju viską su tavim,
Tu mano ateities daina.

Tėvyne mano, man esi trispalvė garbės ir orumo,
Tu – ilgesys many, kur laukuos klajoja aidas.
Tu   upė, kurioje nuskęsta visos klaidos.

Tėvynė mano, man esi
Rodiklis mano ilgo kelio.
Neblėstanti žvaigždė šviesi,
Nereikia man ieškoti takelio,
Tavam šešėly aš saugi-
Tu Kelrodė mano esi.

Tėvynė mano, man esi
Ir būsi amžinai brangi,
Tartum žvaigždė tu man spindi,
Kai aš esu toli, toli…

 Emilija Sasnauskaitė