Dalyvavome konferencijoje Mažeikiuose

prie-pavadinimo

Lapkričio 29 dieną mes, grupė dailės besimokančių Kelmės J. Graičiūno gimnazijos trečiokų, dalyvavome konferencijoje, skirtoje iš Mažeikių kilusiam dailininkui Alfonsui Dargiui atminti. Prieš vykdami į konferenciją Mažeikiuose, dailės pamokų metu tyrinėjome A. Dargio kūrybą. Dailininkas – modernizmo atstovas, ilgą laiką praleidęs emigracijoje. Jo darbams būdinga laisva linijos plastika, ryškios spalvos, geometrinė piešinio kompozicija. Kūriniuose vaizduojami tautosakos elementai, jaučiamas Tėvynės ilgesys, meilė savo kraštui. Mes, remdamiesi dailininko kūryba, piešėme monotipijos technika.

Nuvykę į konferenciją buvome labai šiltai sutikti. Mažeikių muziejuje vykusioje parodoje apžiūrėjome mūsų bendraamžių A. Dargio stiliumi kurtus darbus. Jų buvo įvairių – nuo paprastų piešinių ar odos karpinių, iki batų ar net marškinėlių! Taip pat turėjome galimybę apžiūrėti ir keletą paties Alfonso Dargio paveikslų, kurie padarė didelį įspūdį. Atrodo, tokie paprasti paveikslai, bet atkartoti būtų neįmanoma.

Muziejuje mokiniai buvo suskirstyti į grupes. Gavome užduotį – trumpam „pavirsti“ A. Dargiu ir nupiešti ar iš popieriaus iškarpyti moterį su violončele. Niekis, atrodytų, bet sugalvoti, kaip tai padarytų A. Dargis, buvo sunkoka. Esame įpratę stengtis viską nupiešti kuo realistiškiau, tačiau A. Dargis juk taip nepiešė… Užduočiai atlikti turėjome lygiai valandą.

Vėliau, pailsėję ir pabendravę su kitais mokiniais, ėjome į Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklą, kur vyko konferencija. Iš pradžių buvome supažindinti su Alfonso Dargio asmenybe, biografija ir kūrybos bruožais. Įdomu tai, kad į konferenciją atvyko ir šio menininko giminaičiai bei draugai, kurie mielai su mumis dalinosi prisiminimais apie žymųjį dailininką. Konferencijos metu pristatėme savo piešinius, taip pat stebėjome ir kitų mokinių pristatymus. Išklausėme net 19 pranešimų! Dabar A. Dargio kūrybą visur pažintume!

Dėkojame mus lydėjusioms ir patarimų nestokojusioms mokytojoms Irenai Arlauskienei bei Albinai Rimšienei už linksmą bei labai turiningą kelionę. Tikimės, kad į tokio ar panašaus pobūdžio renginius išvyksime dar ne kartą.

Ugnė Paulauskaitė