Dalyvavome pilietiškumo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“

prie pavadinimo

Sausio 13-ąją mūsų gimnazijos bendruomenė kartu su visa Lietuva paminėjo tragiškus 1991 metų sausio įvykius ir Laisvės gynėjų dieną. Dalyvavome pilietiškumo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios globėja – Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kviesdama prisijungti prie akcijos ji teigė: „Auštant Sausio 13-osios rytui kas kartą vėl juntame ypatingą 1991-ųjų dvasią, kai tauta buvo pasiryžusi ginti iškovotą laisvę bet kokia kaina. Tegul žvakės liepsna kiekvieno mūsų lange bus nepamirštamo sausio laužų atspindys ir vienybės ženklas“.

Tai ir liudijo gimnazijos languose plevenančios žvakės, istorinės nuotraukos, kurias gimnazistai ir mokytojai žiūrėjo pirmosios pamokos metu. Per istorijos, pilietiškumo pamokas diskutavome apie laisvos valstybės gyvavimą, apie pilietiškumą, atsakomybę, pareigą.

Emilija Sasnauskaitė