Minėjome Vasario 16-ąją

prie pavadinimo

Mūsų gimnazijoje, minint Vasario 16-ąją, vyko srautinė pamoka ,,Kelmės kraštas 1917 – 1920 metais” I klasių gimnazistams. Įžanginį žodį apie Vasario 16-osios reikšmę mūsų valstybei tarė ir svarbiausius įvykius, atvedusius į tą dieną, aptarė istorijos mokytoja metodininkė Rima Servienė.

Susirinkusiems pirmokams pranešimus apie žymius to meto Lietuvos visuomenės, kultūros,  politikos veikėjus, kilusius iš Kelmės krašto, parengė ir juos pristatė antrų klasių gimnazistės Aušrinė Mickevičiūtė, Bernadeta Sabaliauskaitė (pranešimas apie tarpukario Lietuvos karininką Kazį Mackevičių); Viktorija Augustytė, Eglė Jakštonytė (pranešimas apie visuomenės veikėją, vertėją Kazimierą Ralį); Monika Akstinaitė, Kamilė Jurgilaitė (pranešimas apie Šaulių sąjungos įkūrėją Vladą Pūtvį-Putvinskį); Miglė Štabokaitė (pranešimas apie rašytoją, politikos veikėją Povilą Višinskį); Egita Benevičiūtė, Guoda Gudjonytė, Gerda Urbonaitė (pranešimas apie signatarą Joną Smilgevičių). Pirmokai, klausydamiesi pranešimų, turėjo atsakyti į jiems istorijos mokytojų pateiktus klausimus.

Gimnazijoje išleisti stendai, skirti Vasario 16-ajai: Nepriklausomybės akto signatarų portretai ir gimnazistų projektiniai darbai ,,Aš – Lietuvos pilietis”, kuriuos atlikti paskatino lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Vaida Karabienė.

Gimnazistai dalyvavo ir Kelmės krašto muziejuje surengtoje pilietiškumo pamokoje ,,Kelmės krašto žmonių indėlis, kuriant nepriklausomą Lietuvą” bei to paties pavadinimo rajoniniame konkurse. Mūsų gimnazijos komanda: Karolina Indrulytė, Judita Klusaitė, Saulė Maleckaitė, Evelina Užkuraitytė, vadovaujama istorijos mokytojos metodininkės R.Servienės, šiame konkurse laimėjo I vietą!

Jaunųjų piliečių klubo nariai kartu su vyresniuoju istorijos ir pilietiškumo mokytoju Egidijumi Ūksu surengė akciją: susirinkusius į Vasario 16-osios minėjimą Kelmės kultūros centre žmones sveikino su švente ir dovanojo jiems trispalves juosteles.