Gimnazistai – septynioliktoje Vokiečių kalbos šventėje

prie pavadinimo

Balandžio 28 d. Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje vyko septynioliktoji rajoninė Vokiečių kalbos šventė. Į ją susirinko gausus būrys ypatingų svečių: Lietuvos garbės konsulas, Kelmės miesto garbės pilietis, prof. dr. ponas Volfgangas fon Štėtenas, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Kultūros ir spaudos skyriaus vadovė, kultūros atašė Milena Dech, Lietuvos vaikų rėmimo draugijos ir ateities jaunimui atstovas Volfgangas Gėrtė su žmona, Gėtės instituto Vilniuje  Kalbos skyriaus vadovė Nijolia Buinovskaja, vokiečių kalbos koordinatorius Lietuvoje Michaelis Brėmas, Vartburgo apskrities pirmasis narys Udo Šillingas, Vartburgo apskrities planavimo skyriaus vadovas Mirko Klichas, Lyneno miesto delegacija ir jos vadovas meras Arne Štrytelmajeris, Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, mero pavaduotojas Izidorius Šimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas, savivaldybės tarybos narys Saulius Mockus.

Šventė prasidėjo nuo mokinių koncerto. Koncerte dalyvavo aštuonios rajono mokyklos, tarp kurių ir Jono Graičiūno gimnazija. Gimnazijai atstovavo Vaiva Mockutė su daina „Ich und du“ bei merginos: Urtė Barauskaitė, Rima Vaitekūnaitė, Danielė Jaselskytė, Andželika Laugalytė, kurios, akomponuojant Monikai Akstinaitei, atliko kūrinį „Um dich“. Koncerto metu netrūko nei šypsenų, nei juoko. Scenoje galėjome išvysti futbolo komandą, varlytes, ančiukus… Čia susirinko ir maži, ir dideli.

Po koncerto buvo trumpa pertrauka, kurios metu kompetetinga komisija, kurią sudarė svečiai, sprendė, kam skirs aukščiausias vietas bei specialųjį prizą. Po pertraukos komisijos pirmininkas ponas Volfgangas fon Štėtenas ir Vartburgo apskrities meras Reihardas Krebsas apdovanojo visas šventėje dalyvavusias mokyklas bei paskelbė, kad pirmoji vieta atiteko Kelmės „Aukuro“ pagrindinei mokyklai, antroji – Jono Graičiūno gimnazijai, trečioji Kelmės rajono Pakražančio gimnazijai, o specialųjį prizą gauna Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla.

Vėliau buvo apdovanoti rašto darbų konkurso nugalėtojai. Padėkas mokiniams įteikė paramos fondo „Ateitis – jaunimui“ ir Lietuvos vaikų rėmimo draugijos vadovai V. Gėrtė ir A. Maluras. Džiugu, kad padėkos raštus gavo ir Jono Graičiūno gimnazijos mokinės Evelina Užkurytė, Greta Ščegauskaitė, Rugilė Truncytė ir Monika Akstinaitė.

Per renginį buvo apdovanotos ir pačios aktyviausios mokytojos. Vokiečių kalbos koordinatorius Lietuvoje Michaelis Brėmas iškilmingai įteikė tarptautinio vokiečių kalbos DSD1 (vokiečių kalbos pirmo lygio diplomas) sertifikatus Kelmės Jono Graičiūno mokytojai Raimondai Andriuškienei ir Kelmes „Aukuro“ pagrindinės mokyklos mokytojai Violetai Truncienei. Taigi mūsų vokiečių kalbos mokytojai R. Andriušienei suteikta teisė vertinti žmones, laikančius vokiečių kalbos egzaminą.

Vėliau prasidėjo pirmą kartą organizuojama mokinių konferencija „Meine Welt“ (liet. „Mano pasaulis“). Konferencijoje dalyvavo 26 mokiniai, kurie pristatė 20 pranešimų. Jie kalbėjo apie savo gyvenimą, užsiėmimus, automobilius, knygas ir kt. Savo pasaulį pristatė ir keturios Jono Graičiūno gimnazijos mokinės: Rugilė Truncytė, Monika Akstinaitė, Greta Ščegauskaitė ir Aušrinė Dichavičiūtė.

Po konferencijos pasisakė svečiai. Jie buvo sužavėti, kad Kelmėje tiek daug mokinių, kurie nori mokytis, tobulėti ir prisiliesti prie vokiško žodžio. Jie linkėjo, kad ši šventė gyvuotų dar ilgai ir, žinoma, prižadėjo čia susitikti kitais metais.

Aušrinė Dichavičiūtė