Susitikimas su poetu iš JAV

prie pavadinimo naujas

Gegužės 30 dieną mūsų gimnazijoje viešėjo ypatingi svečiai: navachų tautos poetas iš JAV Sherwin Bitsui, poetas Kerry Shawn Keys, poetas, vertėjas Marius Burokas bei JAV ambasados, kuri ir organizavo šį susitikimą, atstovė p. Jūratė Kirvaitienė.

Susitikimą vedė p. J. Kirvaitienė. Didelio susidomėjimo sulaukė poeto Sherwin Bitsui skaitomos eilės ir M. Buroko jų vertimas į lietuvių kalbą. Sherwin Bitsui poezija persmelkta navachų kultūros, mitologijos ir istorijos, savo eilėse jis bando išryškinti įtampą, kylančią tarp prigimtinių kultūrų ir šiuolaikinės miesto gyvensenos. Jo eilėraščiai spausdinti JAV literatūriniuose žurnaluose, įvairiose antologijose. Sherwin Bitsui yra dviejų poezijos knygų – „Keičiantis pavidalą“ ir „Potvynio daina“ – autorius. Poetas yra pelnęs Amerikos knygos apdovanojimą, Pen Open Book apdovanojimą, Whitingo premiją.

Sherwin Bitsui, iš pradžių kreipęsis į susirinkusius savo gimtąja kalba, papasakojo gimnazistams ir mokytojams apie savo vaikystės ir mokslo metus, skaudžią navachų, kitų indėnų genčių istoriją, atsakė į klausimus. Jis ypač šiltai atsiliepė apie lietuvių kalbą, kuri jam yra labai graži, daininga ir skirta poezijai!

Po susitikimo aktų salėje svečiai apžiūrėjo mokyklą, skaitė Mokinių ir mokytojų kūrybos almanachus, o Svečių knygoje parašė šiltų ir nuoširdžių žodžių, skirtų mūsų gimnazijos bendruomenei. JAV ambasados atstovė p. J. Kirvaitienė įrašė: „Širdingai dėkui už Jūsų nuoširdų domėjimąsi, žingeidumą ir kūrybiškumą!Jūs mūsų įkvepėjai! Iki kitų susitikimų!“