Erasmus+ projektas „M.U.S.I.C.“ gimnazijoje

prie paavadinimo

„Sveiki atvykę!” – šiais žodžiais rumunų, italų, lenkų, turkų kalbomis mūsų gimnazijoje buvo sutikti tarptautinio Erasmus+ programos projekto „M.U.S.I.C.“ (Music Unites Students and Inspires Change – Muzika vienija mokinius ir įkvepia pokyčiams) dalyviai.

Projektas, trukęs visą savaitę, prasidėjo muzikine kompozicija „Jūratė ir Kastytis“. Tai mūsų gimnazistų ir jų mokytojų Vaidos Karabienės ir Svajūno Klimo parengta įvairių menų – audiovizualinių, muzikos, šokio, dramos – sintezė, šiuolaikiškai pristatanti legendą apie žvejo ir deivės meilę ir gintaro atsiradimo istoriją.

Projekto dalyvius sveikino ir atminimo dovanas įteikė Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis, sveikinimo kalbą pasakė ir prasmingos veiklos linkėjo gimnazijos direktorius Rimas Bielskis. Tądien priėmimą projekto dalyviams surengė Kelmės seniūnas Romas Atkočaitis, buvo aplankytas Kelmės krašto muziejus, o kultūros centre organizuotas edukacinis užsiėmimas „Lietuvių liaudies muzika ir instrumentai“.

Kita diena buvo skirta bendram muzikavimui. Gimnazijos muzikos studijoje kartu su mokytoju S. Klimu repetuota, o garso įrašų studijoje įrašyta projekto dalyvių bendros dainos kompaktinė plokštelė, kurios viršelio dizainas kurtas vadovaujant mokytojui Algirdui Barančiukui.

Pamoką-praktinį užsiėmimą, sukėlusį ypač didelį susidomėjimą, surengė gitaristas, gitaros pedagogas, kompozitorius, roko grupės „Fire It Up“ lyderis Viktoras Jonušis kartu su grupės nariais. Muzikantai aptarė gitarų, mušamųjų, vokalo ypatybes kuriant ir atliekant roko muziką, demonstravo muzikos kūrimą „čia ir dabar“, pakvietė „M.U.S.I.C.“ dalyvius kartu scenoje kurti ir groti įvairias kompozicijas. „Fire It Up“ muzikantai buvo susižavėję ir projekto idėja, ir jo veikla, dalyviais, todėl kiekvienai delegacijai dovanojo savo kompaktinę plokštelę su autografais. Vėliau visa gimnazijos bendruomenė, Specialiosios mokyklos mokiniai buvo pakviesti į šios roko grupės koncertą, vykusį gimnazijos aktų salėje.

Viena diena buvo skirta tiriamajai veiklai. Projekto dalyviai, Kelmės krašto, Šiaulių pedagogai rinkosi į paskaitą-praktinį užsiėmimą „Garso ekologija“, kurį, talkinant Kelmės suaugusių mokymo centrui, surengė Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vadovas Robertas Klimas, muzikos mokytojas ekspertas S. Klimas ir fizikos mokytoja metodininkė Rasa Gabšytė. Po paskaitos apie garsą ir triukšmą, jo šaltinius, daromą žalą žmogui, galimybes jį mažinti vyko praktinis užsiėmimas. Jo metu į tarptautines komandas pasiskirstę jaunuoliai kartu su mokytojais R. Gabšyte, Rima Serviene, Nerijumi Šarausku ir Mantvydu Burzdžiumi pagal tam tikrą metodiką atliko garso matavimo tyrimus gimnazijoje ir Kelmės mieste, įvertino gautus rezultatus, pateikė pasiūlymus dėl garso ekologijos. Įdomu, jog gimnazijoje garso lygis didėja valgykloje, o pati tyliausia, neviršijanti leidžiamų decibelų vieta Kelmėje – parkas prie Kražantės. Visa praktinių tyrimų medžiaga gimnazijos leidybos centre buvo išleista atskiru leidiniu ir įteikta Rumunijos, Turkijos, Italijos, Lenkijos delegacijoms.

Paskutinę projekto „M.U.S.I.C.“ dieną buvo pristatyta projektinės savaitės veikla ir jos rezultatai, prisimintos ekskursijos į Vilnių, kur Valdovų rūmuose dalyvauta edukaciniame užsiėmime, Palangą, Šiaulius, Tytuvėnus ir surengtas bendras visų šalių koncertas. Jame dalyvauti buvo pakviesti ir tradicinio nuo 2007 m. gimnazijoje rengiamo ir Kelmės rajono savivaldybės remiamo festivalio „Muzikos dirižablis“ dalyviai – „gyvai“ grojančios jaunimo muzikos grupės iš Kelmės ir Šiaulių gimnazijų. Koncerto pabaigoje nuskambėjo bendra visų atlikėjų daina, padėkos žodžius svečiams, gimnazijos mokytojams ir mokiniams, gimnazistų tėveliams tarė „M.U.S.I.C.“ projekto gimnazijoje koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Gitana Rudzevičiūtė, direktorius R. Bielskis.

Apie projekto „M.U.S.I.C.“ veiklas Kelmėje buvo pasakojama laidoje „LABAS IŠ KELMĖS“: https://miestonaujienos.lt/labas-is-kelmes-2017-10-27/

Kitas projekto „M.U.S.I.C.“ dalyvių susitikimas vyks Rumunijoje.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja

Nuotraukos
Aušrinės Mickūnaitės, Eglės Vaištaraitės, Martyno Turevičiaus