Mūsų laisvės troškimo tankais nesutraiškysi!

prie pavadinimo

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Ši diena giliai įsirėžusi į lietuvio atmintį, krauju įrašyta į Lietuvos istoriją. Tuomet, kai Lietuva jau buvo išsilaisvinusi iš Sovietų Sąjungos okupacijos ir besidžiaugianti galimybe laisvai kalbėti ir tikėti, buvo vėl užpulta ir priversta rinktis – grįžti atgal ar stoti į kovą. Piliečiai pasirinko vienybę bei tikėjimą.

Šiems įvykiams paminėti mūsų gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, kiekvienais metai yra skiriami renginiai, vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Jos metu gimnazijoje visi mokiniai ir mokytojai žvakių liepsnelių šviesoje pagerbė žuvusiuosius, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Visi žiūrėjome filmą apie Sausio 13-ąją. Per gimnazijos televiziją buvo demonstruojamos skaidrės.

Sausio 13-osios vakare, Kelmės Atgimimo aikštėje, vyko paminėjimas „Laisvės liepsna“. Į aikštę prisiminti įvykių ir pagerbti tylos minute žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklausomybę atvyko Kelmės rajono savivaldybės vadovai, visuomenė, moksleiviai. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų 6-osios rinktinės 605 pėstininkų kuopos kariai įnešė į aikštę degančius fakelus. Susirinkusieji giedojo Lietuvos himną. Atėję į renginį žmonės, buvo pakviesti vaišintis kareivių, savanorių dalinama kareiviška koše ir arbata. Lietuvos gynėjams atminti kariai uždegė atminties laužą „Laisvės liepsna“. Sausio 13-osios naktį žuvo 14 žmonių, kurie buvo vieningi ir pasiryžę eiti iki galo, bet tik jų dėka mes vėl esame nepriklausomi. Džiaukimės laisve ir puoselėkime ją!

Akvilė Šimkutė,
Nuotraukos Eglės Vaištaraitės