Katalikiško jaunimo dienos Kražiuose

prie pavadinimo

Šių metų balandžio 20 d. Kražiuose vyko Kelmės dekanato Jaunimo dienos. Jose dalyvavo apie 250 jaunų žmonių iš visų rajono mokyklų. Iš mūsų gimnazijos Jaunimo dienose dalyvavo 36 gimnazistai. Kelionę organizavo tikybos mokytoja Laima Tunkevičienė ir etikos mokytoja Vilma Vipartienė.

Diena prasidėjo Šv. Mišiomis, kuriose skaitinį skaitė mūsų gimnazijos IIIa klasės mokinė Dovilė Tifenzenaitė. Po to, lydimas dūdų orkestro, visas būrys jaunuolių, jų vadovų, kunigų žygiavo į Kražių kultūros centrą. Ten jaunimas galėjo rinktis įvairias veiklas: diskutuoti įvairiomis temomis, mokytis šokti, lipdyti iš molio, pinti iš šiaudelių, organizuota filmuotos medžiagos peržiūra. Diskusijų temos buvo „Mylėk atsakingai“, „Dievo meilės ženklai“, „Kilk nuo sofos su Popiežiumi Pranciškumi“ ir kt. Diskusijas vedė dvasininkai, Šiaulių vyskupijos šeimos centro atstovai, šios vyskupijos jaunimo komanda. Renginys baigėsi jaunimo grupės „Arbata“ koncertu. Belieka pasidžiaugti gera nuotaika ir visiems dalyviams padėkoti už šiltą bendrystės jausmą.

Laima Tunkevičienė,
tikybos mokytoja