Gimnazijoje vyko jubiliejinė Atvirų durų savaitė

prie pavadinimo

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje baigėsi jubiliejinė – dvidešimtoji – Atvirų durų savaitė, kurios metu kasdien vyko įvairūs renginiai.

Pirmąją – Gimnazistų – dieną organizuoti mokinių savivaldos renginiai. Metų veiklos ataskaitą pateikė gimnazistų prezidentė Samanta Balkaitytė. Ji padėko savo komandai, su kuria atlikta nemažai darbų, surengta įvairių akcijų. Kandidatai į gimnazistų prezidento postą pasakė savo rinkimines kalbas, vyko balsavimas. Jam pasibaigus paaiškėjo, jog naujoji prezidentė – IIb klasės mokinė Saulė Maleckaitė. Protų mūšio metu išsiaiškinta, jog geriausios klasės vardą pelnė Id klasė. Erasmus+ projektų „M.U.S.I.C.“ ir „Pedago-geeks – moksliukai“ komandos pristatė šių projektų veiklas. Buvo išdalintos nominacijos draugiškiausiems, stilingiausiems, linksmiausiems, darbščiausiems, nuoširdžiausiems, aktyviausiems gimnazistams ir mokytojams.

Antrąją savaitės dieną „M+IT“ gimnazijoje šurmuliavo jaunieji matematikai ir informatikai ne tik iš J. Graičiūno gimnazijos, bet ir kitų rajono mokyklų: „Aukuro“ Elvyravos pagrindinių, Kražių Žygimanto Liauksmino, Užvenčio Šatrijos Raganos, Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio, Tytuvėnų gimnazijų. Vyko matematikų protų mūšis ir informacinių technologijų konkursas. Protų mūšyje dalyvavo iš įvairių mokyklų mokinių sudarytos komandos, pasivadinusios „Mąstytojais“, „Bendraminčiais“, „Robotukais“, o nugalėtoja tapo komanda „Kolegos“, kurios nariai „Aukuro“ pagrindinės mokyklos aštuntokai Vitas Račkauskas, Erika Vasiliauskaitė, Elvyravos pagrindinės mokyklos aštuntokė Meda Mickūnaitė ir J. Graičiūno gimnazijos antros klasės mokinės Vesta Semionovaitė ir Saulė Maleckaitė. IT konkurso rezultatai bus paskelbti vėliau. Renginius organizavo matematikos ir IT mokytojai Romutė Kurmienė, Ilijana Petrauskienė, Asta Pleikienė, Algirdas Brančiukas, Agnė Makauskienė. Ši diena buvo ypatinga ir tuo, kad gimnazistai, užsiregistravę dalyvauti Europos egzamine, sulaukė viešnios – Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės, kuri vedė pamoką apie Europos ir Lietuvos švietimo aktualijas.

Būsimųjų gimnazistų dieną susipažinti su gimnazija rinkosi tie, kurie nuo kitų mokslo metų planuoja joje mokytis. Su būsimaisiais gimnazistais susitiko gimnazijos direktorius Rimas Bielskis, jiems buvo papasakota apie ugdymosi galimybes gimnazijoje, apie įvairius įgyvendinamus projektus. Direktoriaus pavaduotoja Lijana Vaičiulytė surengė jauniesiems svečiams ekskursiją po gimnaziją.

Knygos dieną buvo pristatyti du gimnazijos Leidybos centro leidiniai: knyga „Visas mano turtas yra širdyje“ apie reformatų kunigą, profesorių, filosofijos mokslų daktarą Konstantiną Kurnatauską ir dvidešimt pirmasis „Mokinių ir mokytojų kūrybos almanacho“ numeris. Apie kun. K. Kurnatausko veiklą, jo nuopelnus Lietuvos švietimui, Kelmei susirinkusiems papasakojo istorijos mokytojas Egidijus Ūksas, kurio parengta istorinė medžiaga apie šį religijos, švietimo, visuomenės veikėją publikuojama leidinyje. Jame publikuojamas ir evangelikų reformatų kunigo, Biržų parapijos klebono, Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos viceprezidento Rimo Mikalausko straipsnis apie Reformaciją, kun. K. Kurnatausko sūnėno Vytauto Kurnatausko atsiminimai, Kelmės krašto žurnalistų publikacijos. Leidinys „Visas mano turtas yra širdyje“ gausiai iliustruotas nuotraukomis, kurių skaitmenines kopijas gimnazijai dovanojo ir leido publikuoti Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Pastarosios direktorius dr. Sigitas Narbutas atsiuntė ir nuoširdų laišką leidinio sudarytojai gimnazijos direktorius pavaduotojai Živilei Klimienei: „Jūsų gimnazijos intencijos (išleisti leidinį apie Konstantiną Kurnatauską) nusipelno didžiausios pagarbos. Mes pagaminsime Jums reikalingų nuotraukų skaitmenines kopijas ir jas Jums išsiųsime. Už kopijas ir leidimą jas publikuoti atlygio neprašome, leidžiame publikuoti dovanai. Laikykite tai mūsų Bibliotekos indėliu į gražų Jūsų sumanymą.“

„Mokinių ir mokytojų kūrybos almanache“, kuris nuo 1998 m. kasmet išleidžiamas Leidybos centre, šiemet – per šimto autorių kūryba: rašiniai, eilės lietuvių ir anglų kalbomis, piešiniai, grafikos darbai, nuotraukos, muzikos kūriniai. Šis almanacho numeris – su lietuvybės ženklu, nes šiemet švenčiame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų. Kūriniuose gimnazistai mąsto, ką jiems reiškia Lietuva, kokie yra patys svarbiausi dalykai, kuriuos dėl Lietuvos ateities turėtų padaryti Lietuvos žmonės: neemigruoti, atsakingai balsuoti, atsiminti skaudžią tėvynės praeitį ir iš jos pasimokyti, kalbėti taisyklingai, skleisti gerumą visur, būti tolerantiškiems, išmokti atleisti, nesmerkti kito, padėti.

Apie Lietuvą mąstė ir piešinių ciklo „Lietuva. Praeitis, dabartis, ateitis“ autoriai. Piešiniai įdomūs, atlikti įvairia technika. Stebina gimnazistų fantazija, ypač kai piešė ateities Lietuvą, pilną keistų kosminių, povandeninių būtybių, raketų, antenų, dangoraižių, stūksančių netgi Kelmėje. Netrūksta ir grėsmės nuojautos: besišypsantys žmonių veidukai, kurių yra daugiau už Lietuvos ribų nei pačioj Lietuvoj, didelis juodas šešėlis, slenkantis ant Gedimino pilies. Tačiau vilties teikia ir bendruomeniškumą simbolizuoja piešiniuose susikibę už rankų žmonės, medžiai, šaknimis apglėbę žemės rutulį, medžio širdis, nuspalvinta geltonai, žaliai, raudonai.

Gimnazijos muzikantai Grigas Andrulis, Lukas Mikalauskas, Marius Sakalauskas, Rimantas Antanas Miliauskas papasakoję, kaip gimsta jų muzika, atliko dvi dainas, kurios publikuojamos almanache.

Almanacho „Sugrįžimų“ skyriuje – buvusios mokinės, dabar Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentės Simonos Glazauskaitės recenzija, kurioje ji aptaria Icchoko Mero romaną „Lygiosios trunka akimirką“. Simona apie gimnaziją rašo: „Mokykla ir jos aplinka, žmonės ir kalba suteikė noro ir jėgų turėti tikslų. Todėl ir šiandien esu dėkinga mokyklai – ne kaip institucijai, į kurią privaloma eiti, o kaip antriems namams, kuriuose gera ir jauku. Ačiū mokytojams už visa tai, ką davė, ir už tai, ko mokė pasiekti savo pačios jėgomis. Ačiū už supratingumą ir paramą. Ačiū už pagalbą. Ačiū, kad mokyklos bendruomenė siekė tolerancijos, ugdė pilietines vertybes, nepamiršo istorijos. Ačiū už unikalumą. Ir galiausiai, šioje erdvėje sutikau be galo daug nuoširdžių žmonių, mokytojų-draugų, draugų-mokytojų, kurie liko mano atmintyje – ačiū Jums už atsiminimus!”

Padėkos ir muzikos dieną surengtas muzikos studijos „Obertonas“, vadovaujamos mokytojo Svajūno Klimo, koncertas, įteiktos premijos gimnazistams. „Amatų“ premija, kurios steigėjas yra Nerijaus Šarausko vertimų biuras, įteikta IVb klasės mokinei Monikai Norkutei, „Sporto“ premiją, įsteigtą tinklinio sporto klubo „Rūta“, pelnė IIIc klasės mokinys Ardas Valantiejus, „Muzikos“ premija, kurios steigėjas Alvydas Šlefendorfas, buvo apdovanotas IVd klasės mokinys Marius Sakalauskas, „Hipokrenės“ premijos, teikiamos už kūrybinius laimėjimus, laureatu tapo IVd klasės mokinys Grigas Andrulis, „Mokslo“ premiją IIIa klasės mokiniui Titui Suveizdžiui įteikė Kelmės rajono tarybos narys, mokytojas E. Ūksas, o gimnazijos mecenato Antano Mikalajūno premiją direktorius R. Bielskis įteikė IVb klasės mokinei Ugnei Paulauskaitei. Ne viena dešimtis gimnazistų buvo apdovanoti padėkos raštais už pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose. Juos keliomis savo kūrybos dainomis pasveikino ir trys „Hipokrenės“ premijos laureatai: buvę gimnazistai Gabrielius Šurna, Mantas Ralovėcas ir 2018 m. šios premijos laureatas G. Andrulis. Direktorius R. Bielskis už metų veiklą dėkojo visai gimnazijos bendruomenei, jos rėmėjams.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja