Tolerancijos dienai skirti renginiai gimnazijoje

prie pavadinimo

Nuo 1995 m. lapkričio 16-oji minima daugelyje demokratinių valstybių – UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti nuo 2003 metų inicijuoja Tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje. Šiemet ši komisija pasiūlė mokykloms dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje, kurios simboliu pasirinktas Tolerancijos raktas.

Mūsų gimnazijoje, kurioje veikia Tolerancijos ugdymo centras, šiai datai paminėti skirtas ne vienas renginys. Etikos pamokų metu mokytoja Vilma Vipartienė diskutavo su mokiniais apie tai, kaip visuomenėje suprantama tolerancija, buvo piešti tolerancijos raktai, parengtas stendas. Antrų klasių gimnazistai, vadovaujami istorijos ir pilietiškumo mokytojo Egidijaus Ūkso, Kelmėje atliko apklausą apie tolerancijos ir netolerancijos apraiškas, tyrimo rezultatai pristatyti gimnazijos bendruomenei. E. Ūksas organizavo gimnazistams ekskursiją į Vilnių, Okupacijos ir laisvės kovų muziejų, o pilietiškumo pamokų metu buvo dalintasi įspūdžiais.

Istorijos mokytoja Reda Sakalauskienė kartu su antros klasės gimnazistais dalyvavo Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje organizuotoje pamokoje-susitikime „Tolerancija žmogui su negalia“. Su mokiniais bendravo regėjimo negalią turintis poetas Ramūnas Mendelis ir Šiaulių bibliotekos aklųjų filialo vedėja Jovita Lapinskaitė.

Lapkričio 16-ąją gimnazijos aktų salėje vykusių renginių metu gimnazistai skaitė pranešimus apie pakantumą, toleranciją, draugystę, aptarė literatūros kūrinius, turinčius įtakos jaunų žmonių vertybių formavimuisi – šiuos pranešimus rengti mokinius paskatino mokytojai Nerijus Šarauskas ir Vaida Karabienė. Gimnazijos psichologė Jovita Gerbenienė išsakė mintis apie tai, kaip svarbu suprasti, priimti kitaip mąstantį, kitaip atrodantį žmogų, kad tolerancijos reikia mokytis visą gyvenimą. Srautinės pamokos trečių klasių gimnazistams metu pranešimą „Netolerancija XX a. istorijoje“ skaitė istorijos mokytoja Rima Servienė. Aptarusi didžiausius amžiaus nusikaltimus žmonijai, mokytoja pabrėžė, kaip stereotipų, netolerancijos užvaldyta visuomenė gali būti suskaldyta, kaip atsiranda prielaidos karams, genocidui, rasizmui. R. Servienės nuomone, labai svarbu yra ugdyti pilietinę visuomenę – nepasiduodančią neapykantos kurstymui, gerbiančią žmogaus teises.

Gimnazistų taryba organizavo tolerantiškiausio mokytojo ir gimnazisto rinkimus: Tolerantiškiausiu 2018 metų gimnazistu tapo ketvirtokas Justas Gembutas, o mokytoju – kūno kultūros mokytojas Stasys Kurmis.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja