Sausio 13-osios minėjimas mūsų gimnazijoje

prie pavadinimo

Sausio 13-oji – tai Laisvės gynėjų diena. Tai lietuvių kovos už savo Tėvynės laisvę diena. Tą naktį, sausio 13-osios naktį, Lietuvos žmonės susivienijo – stojo prieš agresorę Sovietų sąjungą ir kovojo už Lietuvą bei jos laisvę – todėl dabar Lietuva ir jos žmonės turi laisvą Tėvynę! Toji naktis visiems mums yra vienybės, kovos už savo Tėvynę pavyzdys.

Šią visai Lietuvai svarbią dieną minėjo ir mūsų gimnazija. Gimnazistų taryba visiems mokyklos mokiniams dalino šio įvykio simbolį – neužmirštuoles. Žuvusiuosius pagerbėme ant langų degdami žvakutes ir pirmąją pamoką skirdami jų atminimui – žiūrėjome istorinę filmuotą medžiagą apie Sausio 13-osios įvykius, apie žmones, žuvusius dėl Tėvynės. Apie visa tai kalbėjome per ir pilietiškumo, istorijos pamokas. Istorijos mokytojų parengtame stende galėjome paskaityti apie istorinius faktus ir pažiūrėti draugų pieštus piešinius, skirtus Laisvės gynėjų dienai.

Miglė Laurinavičiūtė