Velykinės dirbtuvėlės

prie pavadinimo

Šv. Velykos – atgimimo, pavasario šventė, turinti gilias tradicijas. Kaip ir kiekvienais metais, šiemet gimnazijos Technologijų centre vyko Velykinės dirbtuvėlės. Jose dalyvavo gimnazijos mokiniai ir mokytojai.

 Dirbtuvėlių metu mokiniai ir mokytojai vašku margino kiaušinius, dažė paruoštais juodalksnio nuoviro dažais „gelžūniais“. Prisiminta Velykų šventės prasmė, patiekalai bei kiaušinių marginimo būdai.

Albina Rimšienė,
Technologijų centro vadovė