Izraelio valstybės ambasadoriaus Lietuvai Amir Maimon apsilankymas gimnazijoje

prie pavadinimo

Balandžio 16-toji mūsų gimnazijai buvo ypatinga diena, nes pas mus viešėjo Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amir Maimon, jį lydėjo ambasados darbuotoja Ana Maizel. Ambasadorius bendravo su gimnazistais anglų kalba, tačiau į sakinius įterpė ir lietuviškų žodžių. Susitikimas prasidėjo nuotaikingai: ponas A. Maimon mokė gimnazistus tradicinės žydų liturginės dainos “Hevenu Shalom Aleichem” (liet. ,,Atnešėme jums ramybę”) ir paaiškino šios dainos prasmę: „Aš tikiu, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame tvyro ramybė, ir nėra geresnio būdo, kaip pradėti dieną, negu dainuoti.” Ši daina siunčia svarbų pranešimą – mes turime melstis už taiką ir ramybę pasaulyje.

Ponas Amir Maimon aiškino, kad jis atvyko ne tam, kad kalbėtų apie politiką, bet tam, kad supažindintų gimnazistus su Izraeliu bei jo kultūra. Ambasadorius palygino Lietuvą su Izraeliu, pastebėjo, kad Lietuvoje trūksta saulės: „Kai aš pirmą kartą atvykau į Lietuvą, buvo 2015-tųjų metų sausio mėnuo. Pirmos dienos rytą buvau sujaudintas – naujas darbas, nauji žmonės, nauja vieta, bet tuomet nustebau: 8 valandą ryte gatvių žibintai vis dar buvo įjungti. Kitą rytą – tas pats, dar kitą rytą vėl tas pats – saulės nėra. Izraelyje saulė šviečia kiekvieną dieną, ten visuomet vasara.“,- pasakojo Izraelio ambasadorius Lietuvai Amir Maimon.

Susitikimo metu jis surengė trumpą viktoriną, paklausinėjo gimnazistų apie Izraelį, o teisingai atsakiusieji buvo apdovanoti prizais. Ponas A. Maimon pateikė įdomių faktų apie savo šalį, pasakojo, kad Izraelio plotas yra kaip trečdalis Lietuvos teritorijos, o jame gyvena apie 8,7 mln. žmonių. Apie 75 proc. gyventojų sudaro žydai, 20 proc. – arabai, 5 proc. – kitos tautinių mažumų grupės. Ambasadorius taip pat papasakojo Izraelio įkūrimo istoriją, paminėjo žymų žydų tautybės rašytoją Icchoką Merą, gyvenusį Kelmėje, vėliau emigravusį į Izraelį. Ponas A. Maimon skatino gimnazistus prisiminti šio žymaus žmogaus biografiją, pabrėžė, kad tautai labai svarbi jos istorija: „Aš manau, kad tauta, kuri neturi istorijos, yra nuobodi ir jos ateitis neaiški. Istorija yra pagrindas to, kas esame. Svarbiausia – vertybės, kultūra ir tradicijos.“

Ambasadorius taip pat papasakojo ir apie 2018 metais kovo mėnesį vykusį projektą, kurio metu keturiasdešimt Lietuvos moksleivių iš penkių Lietuvos regionų išvyko į savaitės trukmės kelionę po Izraelį. Šio projekto tikslas – nutiesti tiltą tarp jaunų žmonių, suteikiant galimybę jiems pabendrauti, susipažinti su valstybės kultūra, taip pat sustiprinti Lietuvos ir Izraelio ryšius. „Kai mes rengėme šį projektą, nesitikėjome, kad jis bus toks sėkmingas. Manome, kad būtų gaila, jeigu šis projektas nebūtų tęsiamas…“,- kalbėjo Izraelio ambasadorius. Anot pono A. Maimon, gyvenime šypseną gali sukelti daugelis dalykų: ,,Žmonės galbūt šypsosi ir yra laimingi, kai mato saulę, bet aš šypsausi, kai galvoju apie savo šeimą, draugus, giminaičius, savo mažą anūkę. Svarbiausia yra žmonės. Apie tai ir šis projektas. Apie žmones ir jų bendravimą.“.

Ponas A. Maimon paminėjo ir kitus ambasados rengiamus projektus, akcijas. Papasakojo apie apsilankymus organizacijos „Gelbėkit vaikus“ dienos centruose įvairiuose Lietuvos miestuose. „Šios organizacijos veiklos prasmė – ne pinigai, bet tai, ką mes galime padaryti dėl vaikų.“,- savo mintimis pasidalino Izraelio ambasadorius.

Pranešimo pabaigoje ambasadorius pasakė: „Meilė – svarbiausias gyvenimo ingredientas. Jeigu mes vienas kitą mylėtume labiau, galbūt taptų įmanoma pasiekti taiką, apie kurią mes kalbame ir dainuojame.“

Susitikimo pabaigoje, padėkojusi ambasadoriui ir jo padėjėjai, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė kreipėsi į gimnazistus, mokytojus, svečius: „Šiandien mes turėjome ypatingą progą susipažinti su Izraeliu ir puikaus diplomatinio, viešojo kalbėjimo pamoką. Po susitikimo, manau, jūs labiau domėsitės tuo, kas vyksta Izraelyje. Man Izraelis ir žydų tauta asocijuojasi su išmintimi, nepaprastu vienybės jausmu, meile savo šeimai, pagarba žmogui, dėmesiu mokslui. Apie tai mums visiems tikrai verta pagalvoti, pasimokyti.“

Akvilė Šimkutė