Tolerancijos švyturys gimnazijoje

DSC_9966

Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena, kurią kasmet minime ir savo gimnazijoje. Šiai dienai skirtus renginius koordinuoja mūsų gimnazijoje veikiantis Tolerancijos ugdymo centras, bendradarbiaudamas su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (toliau – komisija).

Komisija kasmet siūlo vis kitą simbolį šiai dienai paminėti. 2019 metų Tarptautinės tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos švyturys. Anot komisijos, švyturio simbolis reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir žodis tolerancija savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius.

Įgyvendindami pasiūlytą idėją, mūsų gimnazistai kartu su mokytoja Vilma Vipartiene ne tik diskutavo per etikos pamokas apie toleranciją, bet ir sukūrė švyturį: ant atskirų lapelių rašė, jų nuomone, prasmingas mintis, liudijančias tolerancijos svarbą, jos suvokimą, ir iš šių lapelių  stenduose ,,pastatė” švyturį. Istorijos ir pilietiškumo mokytojos Reda Sakalauskienė ir Rima Servienė surengė filmo peržiūrą ir jo aptarimą pirmų ir antrų klasių gimnazistams, per istorijos pamokas kalbėtasi apie tolerancijos ir nepakantumo pavyzdžius žmonijos istorijoje, diskutuota, kokias pasekmes sukelia įvairios diskriminacijos formos.

Kelmės rajono istorijos mokytojams gimnazijoje buvo surengta metodinė diena ,,Mokinių vertybinių nuostatų formavimas per istorijos ir pilietiškumo pamokas” – jos metu buvo dalintasi patirtimi ir apie tai, kaip tolerancijos tema gali būti nagrinėjama per atskirų dalykų pamokas ar integruojant edukacines veiklas. Metodinę dieną organizavo mokytojos R. Servienė, R. Sakalauskienė, Ž. Klimienė.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja