Naujas projektas mūsų gimnazijoje

erasmuslogo_mic

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija yra aktyvi tarptautinių projektų dalyvė nuo 2004 metų. Mūsų gimnazistai bendradarbiauja su partneriais iš visos Europos Sąjungos ir net JAV.  Šiuo metu gimnazijos bendruomenė dalyvauja keliuose Erasmus+ programos projektuose: „Misija S(veikata)“, „Dviračiais po Europą“, „EuroStar“, „Klausimai Europai – atsakymai iš Europos“.

Kad tarptautinius projektus būtų galima kuo geriau įgyvendinti, kokybiškai atlikti numatytas edukacines veiklas, kad mokytojai įgytų patirties iš geriausių Europos mokyklų ir jų pedagogų, tobulintų savo kvalifikaciją įgyvendindami nuostatą mokytis visą gyvenimą, anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė parengė naują projektą ­– 2020-1-LT01-KA101-077493 „Anglų kalbos mokymasis tarpkultūriniam bendravimui skatinti“.

Karantino metu gimnaziją pasiekė džiugi žinia, kad projektas bus remiamas ir jo įgyvendinimui skirta 24 tūkst. 630 eurų. Taip, remiantis SSGG analize bei strateginiais gimnazijos planavimo dokumentais, bus tenkinamas iškilęs gimnazijos mokytojų poreikis gerinti anglų kalbos žinias, nes projektas numato anglų kalbos kursus užsienyje dešimčiai gimnazijos mokytojų, o trys darbo vizitai į Tammerkoski vidurinę mokyklą Tamperė mieste, Suomijoje – vienoje pažangiausių švietimo srityje šalių – išplės pedagogų asmenines ir profesines kompetencijas, padės mokytojams tobulinti atskiros pamokos ir ugdymo kokybę, leis pasiekti gimnazistų pažangos mokantis ir, žinoma, efektyviau galėsime įgyvendinti kitus Erasmus+ programos projektus.

Ineta Leščiauskienė,
anglų kalbos mokytoja metodininkė,
projekto rengėja ir koordinatorė